Историята на разрушените дупнишки бани

През 1884 година е разрушена голяма турска баня – хамам, която се е намирала на мястото на днешния площад „Свобода“. Дълго време след това дупничани съжаляват, убедени, че градът е загубил ценен исторически и културен паметник. Един век по-късно историята се повтаря със Старата баня срещу градинката при полицията. Обществената къпалня бе разрушена през 2003г., а дупничани все още не са я прежалили, най-вече заради архитектурната й стойност и изгубената възможност да бъде използвана за целите на културата.
Банята, която се намираше до Спортната зала. Снимка: Исторически музей - Дупница

 

Централният площад „Свобода“ лежи върху основите на голяма турска баня – хамам. Старината е разкривана два пъти досега при строителни разкопки. За първи път това става през 1986 година, когато се прокарват подземни комуникации между хотела и Партийния дом (дн. Община Дупница). Разкрита е тази част от банята, която се намира пред днешната сграда на читалище „Зора“, точно под външните маси на сегашното заведение пред театъра. Изкопът е около 2,5 м. Докато са на открито, останките от хамама са атракция за дупничани и гостите на града. По никакъв начин обаче не са заинтригували местната власт или историците. По времето на социализма у нас има култ към строителството, а археологията е почти табу, затова проучвания не са правени. За втори път части от основите на банята и тръбопровода й са разкрити при обновяването на площада през 1993 г. Изкопът тогава е пред сградата на общината и е много по-плитък. Оказва се, че археологията и тогава не е приоритет за местната власт. Все пак са направени спасителни сондажни проучвания, които са продължили не повече от две седмици. В резултат разкритите структури от старината са консервирани, така че да се запазят под новоположената надземна инфраструктура, припомня директорът на Историческия музей Анелия Геренска.

 

Въпреки липсата на проучвания, хамамът не е твърде голяма загадка за историците. Причината е, че банята е съществувала и е била действаща до 1884 година. Подробни сведения за нея дава дупнишкият краевед Никола Лазарков в своите „Спомени отпреди и след Освобождението“. Описаното от него местоположение на хамама съвпада именно с това на днешния площад „Свобода“, където преди Освобождението  са били разположени турските обществени сгради и къщите на най-богатите турци. Зданието е било разположено на внушителна по размер площ, но иначе е било едноетажно с две отделения – за мъже и за жени. Банята и водата са се отоплявали с огън, запалван с дърва. Никола Лазарков подробно описва и архитектурата, и технологията на функционирането й, а от разказа му става ясно, че с разрушаването й Дупница губи ценен исторически и културен паметник. А днес дори да бъдат направени разкопки, там ще бъдат открити само останки от него.

 

..., това отделение – мъжкото, заемаше югозападната половина на зданието.... Над вратата, в стената, имаше зазидана бяла мраморна плоча с надпис на турски и от страните на бялото поле на плочата, изработени две кучета, зинали уста и изплезили езици, а предните им крака – изправени нагоре като за борба. (Ако при срутването на хамама тая плоча бе запазена, щеше да се види и узнае от кого и в чие време е построена, както и имената на завещателя и на притежателя.) През тая врата се влизаше в голям четириъгълен салон, постлан с не толкова угладени каменни плочи. Таван с рендосани дъски и на средата  - капандура със стъклени за виделина отгоре прозорци. В дясно от стената, откъм улицата за Бешика – три големи прозореца. А от ляво, току до вратата – кабина за хамамаджията – и до нея голямо огнище за жар от кюлана за отопление и сушене на завивките и загръдките – пищималите и хавлиите....В средата на салона – шадраван с шестъглено от бели мраморни плочи корито и в средата му – висока, също така от бял мрамор и художествено изработена, голяма паница и наоколо – металически чучури, из които почти непрестанно шуртеше студена бистришка вода и пълнеше бялото мраморно корито.....От тая стая пък,....,се влизаше в един шестоъгълен, с висок свод, гевгирен салон, осветяван отгоре с малки и кръглести като месечина и навън изпъкнали стъклени прозорчета. В два от ъглите на тоя салон имаше курни с чешми за топла и студена вода, а в средата му – голямо търкало, на височина 50-60 сантиметра, за седене, отдъхване и пушене. Както търкалото и курните, така и постилката на тоя салон, бяха все от бял мраморен камък, изработен и шлифован така хубаво, че изглеждаше като че всичко е от слонова кост.
Из "Спомени отпреди и след Освобождението", Никола Лазарков, Дупница, 2014г.

 

Турската парна баня - хамам е наследник на римската баня. Заради важната си роля за социалния живот на мюсюлманите в миналото хамамите често са строени от най-добрите архитекти, в тях е влагано голямо майсторство, завидна техника, канализация, вентилационна система, уникална вътрешна декорация и т.н. Наред с джамиите и кервансараите, хамамите са давали облика на градовете в Османската империя. Затова към запазените до днес има голям интерес не само от гледна точка на водолечението, но хамамите навсякъде по света са архитектурни и културни забележителности.

 

Докъм 20-30-те години на миналия век теренът към река Бистрица на централния площад все още не е заравнен, благоустройството не е завършено и част от останките на хамама се виждат. Снимка: Исторически музей - Дупница   

 

Съвременниците на Никола Лазарков в Дупница са осъзнавали стойността на загубата и много от тях дълго съжалявали за разрушаването на дупнишкия „голям хамам“. (Имало е още един, наричан „малкия хамам“, разрушен същата година).  Това става ясно от записките на краеведа, който описва ситуацията с деликатна критика към тогавашните „отговорни и неотговорни фактори“. Причината за заличаването на хамамите била същата, поради която били разрушени и джамиите – защото са турски. Официално местната власт се аргументирала с твърдението, че хамамът е вакъфски имот и комисарството по вакъфите в София може да го отнеме от общината, ако тя не го „срути и засвои“.

 

Новият благоустройствен план на Дупница разделя населението. Част от дупничани били съгласни с премахването на големия хамам и обособяването на площад на мястото, като се надявали, че ще бъде изградена нова, модерна и по-доходна баня. Другите обаче били убедени, че той е незаменима „здравословна потребност“, сигурен и добър приход за общината и освен това трябва да бъде запазен като културен и исторически паметник. От мнението им градската управа не се е вълнувала, така че хамамът е разрушен. Но това е станало с големи усилия поради здравината на зданието и дори основите му така и не успели да ги разрушат, свидетелства Никола Лазарков.

 

Но нека забележа и това, че макар по това време да се извършиха много хубави и полезни работи, обаче не може да се откаже, че от страна на отговорните и неотговорни фактори, волно или неволно, станаха и такива, които в последствие и не закъсняха в много очевидна форма, да се отразяват като неизвършени със сериозна преценка и нужната оная предвидливост в момента, когато се рисуваха чертежите и полагаха основите за естетичността и потребностите , които ще да имаше новата Дупница. Много от зданията на дванадесетте джамии , които имаха големи и широки салони, текета, вакъфски имоти, обществени и частни имения се развалиха може би много прибързано и недостатъчно добре преценено и обмислено. Неотговорни фактори, че просто защото това нещо бе турско, отсекоха: „Не, то не трябва да бъде, то не трябва да стои, то трябва да се разруши, да се унищожи, да не съществува“. И намираха време и го извършваха.  
Колкото се отнася до големия хамам – и днес има хора от по-старите, които съжаляват за неговото толкова без време разрушение, от което не само общината бе лишена от едно сигурно перо, населението от едно голямо удобство и здравословна потребност, но и градът от една старина, каквато е джамията до каменния мост. Но станалото – станало, и аз отбелязвам само факта и това, което съм видял и слушал.
А и срутването на това здание – големия хамам, не стана току тъй лесно, както това става с обикновено здание – дюкян или частна нашенска къща. Наопаки – маса труд се положи, много железни оръдия и инструменти се изпохабиха и изпотрошиха, особено при разкъртването на стените на отделенията, където ставаше къпането. Тия стени, както и сводовете, се бяха така циментосали, така вкаменили, че като желязо отстояваха здравината си. Мнозина говореха – били слушали от по-старите, че някога, когато това здание било строено, хоросана за тия стени бил бъркан отделно и то не с вода, а с яйца. Също така и в отделението за казана, в който се грееше водата, немалък труд се положи, докато последния да бъде изкъртен и изваден от леговището му. А самият той, казанът, бе такава една здрава, интересна старовремска работа, че докато да го вдигнат и отнесат от мястото му, няколко дни наред бе предмет на любопитството на хората. Остатъци от основите на тия бани, както и на стълбчетата за каналите в подземието, между които вървяха пламъците за вътрешното отопление и които останаха неизкъртени, и сега стоят затрупани в земята, па и кой знай и докога ще стоят и ще се намират там – по местата си.
Из "Спомени отпреди и след Освобождението", Никола Лазарков, Дупница, 2014г.

 

Любпитното е, че век по-късно историята се повтаря. Хамамът и споровете около него отдавна са забравени. Но ако дупничани днес се питат турска или римска е била банята под площад „Свобода“, то те добре си спомнят  друга баня – тази, която се намираше на мястото на недостроения мол до Спортната зала в центъра на града. Мнозинството отново съжаляват за обществената къпалня и са убедени, че с разрушването й Дупница е изгубила ценен архитектурен паметник на културата. Самото срутване, подобно на хамама, става трудно поради здравината на сградата, разказват жители на квартала, станали свидетели на разрушаването й. Разликата в историята отпреди един век е, че за събарянето на банята няма дори слух, че ще се случи, а общественото недоволство и коментарите срещу действията на местната власт започват ( и до днес продължават) едва след като сградата вече я няма.    

 

Снимка: Исторически музей - Дупница

 

Строителството на Старата баня е завършено през 1956 година, става ясно от публикация  във в-к „Народно дело“ , предоставена на „Камертон“  от директора на Историческия музей Анелия Геренска. „По кокетност ще съперничи на централната баня в София“, пише в статията от 1955 г., когато строителството все още продължава. Името на архитекта не е споменато, но сградата е наистина красива, а историците не отричат архитектурната й стойност.

 

Снимка: Исторически музей - Дупница 

 

Обществената къпалня функционира по предназначение докъм края на 80-те години на миналия век. От началото на 90-те години помещенията се отдават под наем за предоставянето на различни услуги като фризьорство, козметика и др. През 1992 година е създаден настоящият Исторически музей, а на следващата година се обсъжда настаняването на културната институция в Старата баня. За съжаление, този вариант е отхвърлен.

 

В мандата на кмета арх. Асен Пилев е взето решението за продажба на банята. Това става чрез търг с тайно наддаване, проведен на 2-ри декември 2002 г. Участниците са трима, печели го фирма „Юнион Ивкони“ с оферта от 159 000 лв. Продажбата е оповестена в медиите, а гражданско недоволство няма, защото никой не очаква, че още през лятото на 2003г. банята ще бъде съборена. Това е било неочаквано и за историците от музея, но и да са знаели за намеренията на новия собственик, не са имали законово основание за намеса. Причината е, че сградата не е била със статут на паметник на културата, обясни директорът на музея Анелия Геренска.

 

„Но станалото – станало“, както пише Никола Лазарков. Късно е да съжаляваме за изгубените паметници. Но нека тези две почти идентични истории да послужат за пример за настоящите и бъдещите „отговорни и неотговорни фактори“ и да се научим да пазим културното и историческото наследство на Дупница.