Реклама

 

КОНТАКТИ ЗА РЕКЛАМА В "КАМЕРТОН":

 

Тел. 0898 522 118 – Румиана Кишкина

Електронни пощи:

-        kamerton.news@gmail.com

-        rumiana_kishkina@abv.bg