Прокуратурата: Дейността на ТЕЦ – Бобов дол с отпадъците е изрядна

Заключението на държавното обвинение е направено след извършена проверка по повод публикация на „Камертон“, вследствие на която се е самосезирала Главната прокуратура. С въпросната публикация през месец май ние ви информирахме, че в ТЕЦ – Бобов дол ще се изгарят боклуци от Италия. Тогава пристигна първата доставка с отпадъци на гарата в Големо село. Междувременно населението в региона не спира да се притеснява от нововъведенията в топлоцентралата. До „Камертон“ продължават до постъпват сигнали, а последният е, че отпадъците, приготвени за изгаряне, ТЕЦ – Бобов дол складира на метри от къщите на големоселци.
Снимки: Камертон

 

Върховна касационна прокуратура се е самосезирала по публикация на „Камертон“ и е възложила на Окръжната прокуратура в Кюстендил проверка на дейността на ТЕЦ – Бобов дол, свързана с изгарянето на отпадъци при производствената дейност на дружеството. Става въпрос за нашата статия по сигнал на читатели, с която ви информирахме, че топлоцентралата ще изгаря вносни боклуци от Италия.

 

По същество проверката е извършена от РИОСВ – Перник, а Окръжната прокуратура е изготвила заключението си на база констатациите на екоинспекцията. Със свое постановление от 2-ри август държавното обвинение е прекратило преписката, като отказва да образува досъдебно призводство или да предприеме действия по реда на надзора за законност. Причината е, че според заключенията на РИОСВ – Перник в момента ТЕЦ – Бобов дол не нарушава никакви предписания и действа съобразно своето Комплексно разрешително, обясни пред „Камертон“ говорителят на Кюстендилската окръжна прокуратура Мариана Сиракова.         

 

 

Площадката за складиране на отпадъците в ТЕЦ - Бобов дол

 

От екоинспекцията са представили на прокуратурата доклад, изложен върху 7-8 страници, в който представят заключенията си от извършени две проверки -  планова и извънредна, като последната е от 3-ти юли. Инспекторите са проверили автоматичната система за подаване на отпадъци. Установили са, че разполага с устройство за непрекъснати измервания на изпусканите емисии на вредни вещества. Проверили са и системата за автоматично преустановяване подаването на отпадъци. Установили са, че е в изправност и в готовност да прекъсне подаването на отпадъци при сигнал от оператора. Всички системи са снабдени с необходимата документация, посочи прокурор Мариана Сиракова.

 

РИОСВ – Перник извършва непрекъснат контрол на дейността на ТЕЦ – Бобов дол. Ако имаше нарушения, щяха да напишат предписания и да дадат срок, а след това, ако не са спазени, щяха да напишат акт и да издадат наказателно постановление“, коментира говорителят на Окръжната прокуратура.   

 

Междувременно от публичните отчети на РИОСВ – Перник става ясно, че последният акт за установено административно нарушение е съставен на ТЕЦ – Бобов дол на 9-ти юли. Дружеството не е извършило собствени периодични измервания (СПИ)  съгласно усл.9.6.2 от Комплексното разрешително по показател амоняк в регламентираните в табл. 9.6.1 срокове - веднъж годишно. Актът е съставен за нарушение на  чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

 

Последната проверка в ТЕЦ – Бобов дол по сигнал, подаден на „зелен телефон“, пък е направена на 17-ти юни. Отнася се за  замърсяване на атмосферния въздух от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“. В сигнала се казва също, че в последните дни (само нощно време) се наблюдава изпускане на черен дим и се усеща неприятна миризма. Проверката е установила, че в периода март – май тази година блоковете 1, 2 и 3 на толпоцентралата са били изключвани три пъти в тъмните часове на денонощието. „Разпалването на котлите е с гориво мазут, което води до изпускане на „черен дим“ през ИУ №1. Периодът на пускане и достигане на нормален режим на работа, както и пренасочването на емисиите през СОИ е в рамките на няколко часа. Същото е регламентирано в Комплексното разрешително“, информират от РИОСВ.

 

Извънпланова проверка през месец юни пък е установила, че  няма превишение на нормите на допустими емисии по показател прах. Проверена е горивната инсталация за производство на елекрическа енергия, с. Големо село, общ. Бобов дол. Операторът е уведомил за осъществяване на измерване на съдържанието на прах в изходящите газове от дейността на енергиен котел (ЕК) № 2. Измерването се осъществи от ГД ЛАД- ИАОС-София, в присъствието на представител на РИОСВ-Перник.

 

 

 

Друга проверка през месец юли, извършена в „Депо за неопасни производствени отпадъци“, с. Каменик на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД, е установила несъответствия по Условие 9 /Емисии в атмосферата/ и Условие 11 /Управление на отпадъците/ от Комплексното разрешително. На оператора са дадени две предписания, чиито срокове не са изтекли:

 

- да представи в РИОСВ-Перник справка за количествата на образуваните отпадъци по време на проведените съгласувани пробни изпитвания за съвместно изгаряне в периода 12.11.2018 г. - 01.02.2019 г. съответно с кодове 10 01 15 и 10 01 17, посочени в таблицата за разрешените за приемане отпадъци на сгуроотвал „Каменик“ по Условие 11.2.1. от КР № 299-Н1/2019 г.;

 

- да уведоми писмено РИОСВ-Перник след приключване строежа на оросителната система, включваща допълнителни мощни разпръсквачи.

 

Уверението на институциите за изрядност на дейността  с отпадъците на ТЕЦ – Бобов дол и за постоянен контрол не успокояват гражданите. До „Камертон“ продължават да постъпват сигнали за пристигащите доставки с отпадъци от Италия с влакове, които се товарят на пристанището в Бургас. Последният сигнал, който получихме е, че боклуците се складират на метри от къщите на хората в Големо село. „Отпадъците се разлагат там, ще плъзне зараза“, притесняват се наши читатели, пожелали анонимност.

 

 

Отпадъците се складират зад тези композиции на жп гарата в село Големо село

 

Става въпрос за терен, който се намира непосредствено до жп гарата в Големо село. Имотът е собственост на ТЕЦ – Бобов дол, в миналото там се е намирало предприятието „Минстрой“. Теренът е същият, за който топлоцентралата поиска от Община Бобов дол разрешително за изготвяне на ПУП за изграждане на площадка за складиране на неопасни отпадъци. Против изграждането на площадката в местната общинска администрация е внесена подписка от жители на Бобов дол, Големо село и Мало село. Дружеството все още не е получило разрешителното, което трябва да бъде гласувано от Общинския съвет на Бобов дол, потвърди пред „Камертон“ кметът на Големо село Васил Васев. Той не е наясно на какво основание в такъв случай върху терена се складират отпадъци. Обърнахме се към директора на РИОСВ – Перник Пламен Ангелов, който обаче грубо ни отряза по телефона и поиска въпроса писмено по електронна поща. Този и други въпроси, свързани с дейността на ТЕЦ – Бобов дол с отпадъците, както и такива, свързани с горящото сметище в местността „Злево“ в Дупница, сме изпратили на пощата на РИОСВ – Перник в понеделник (19-ти август) и чакаме отговорите.         

 

Припомняме, че Пламен Ангелов одобрява изгарянето на отпадъци в българските ТЕЦ-ове. Преди два месеца той защити технологията в коментар пред "Камертон". Тогава Ангелов бе категоричен, че ако се направят замервания на въздуха в Дупница, ще се окаже, че в селата около ТЕЦ - Бобов дол той е  по-чист. Такова замерване в Дупница е направено в края на месец юли. В селата около топлоцентралата пък се прави редовно. Досега обаче не е оповестен публично нито един от резултатите от мониторинга, като изключим общите заключения в публичните отчети (без конкретните стойности), за липса на завишени нива на замърсяване. Не са известни резултатите включително и от измерванията в Дупница. Реално липсва публична информация относно влиянието на изгарянето на RDF (модифицирано гориво, произведено от отпадъци) върху качеството на атмосферния въздух в региона.