За какво властта ще харчи парите ни тази година?

Вижте дали ще откриете вашата улица в инвестиционната програма на Община Дупница за 2018 година

 

Малко над 4 млн. лв. са предвидените капиталови разходи в бюджета на община Дупница за 2018 г. Инвестиционната програма е изготвена от екипа на кмета Методи Чимев и вече е одобрена от Общинския съвет в рамките на Бюджет 2018.  

 

„Камертон“ публикува пълния спикък на обектите, заложени за финансиране през тази година, за да проверите дали вашата улица е включена в него, както и за да бъдете информирани за какво друго планира да похарчи властта средствата, предоставени й от гражданите под формата на данъци и такси.

 

Обектите в капиталовия списък са разпределени в два раздела. В раздел А са вкючени дейности, които вече са извършени, а в раздел Б са новите обекти, планирани за финансиране. 

 

Раздел А

 1. Благоустрояване на ул. „Евтим Трайчев“ – 20 000 лв., РБ[1]  
 2. Преустройство на горивна система за отопление на ДГ „Детелина“ – 21 520 лв., СП[2],
 3. Покупка на климатици за сградата на Община Дупница – 3020 лв. СП
 4. Покупка на софтуерен продукт ГИС – 9 600 лв.

 

Раздел Б

 1. Основен ремонт на ул. „Отовица“ в участъка между ул. „Мадара“ и ул. „Драгой Болярин“ – 120 000 лв., РБ
 2. Основен ремонт на ул. „Димчо Дебелянов“  в участъка между ул. „Венелин“ и „Курт дере“ – 80 000 лв., СП
 3. Основен ремонт ул. „Черни връх“ – 100 000 лв.,  РБ
 4. Основен ремонт ул. Влахина планина“  – 55 000 лв.,  СП
 5. Подпорна стена ул. „Св. Никола“ – 45 000 лв. , РБ
 6. Ремонт на общински общежития – 150 000 лв., СП
 7. Ремонт на кухненски блок на детската градина в в с. Джерман – 15 000 лв.,  СП
 8. Ремонт на ново кметство с. Джерман – 61 000 лв. , СП
 9. Изработване на Общ устрйствен план – 106 000 лв., СП
 10. Благоустрояване на ул. „Евтим Трайчев“ – 200 000 лв.,  РБ
 11. Благоустрояване на улиците „В. Търново“, „Ропотамо“ и „Средец“ в  участъците със  сменен водопровод – 86 000 лв.,  РБ
 12. Надграждане на подпорна стена в река Отовица, с. Самораново – 35 000 лв. РБ
 13. Ремонт на улица в квартал „Южен“ – 90 000 лв. (наименованието на улицата не е посочено), СП
 14. Предпроектни работи относно оцифряване на регулационните планове на селата Яхиново, Червен брег, Крайници, Бистрица – 25 000 лв. ,СП
 15. Покупка на компютър и плотер – 11 100 лв. РБ, не е посочено за чии нужди
 16. Строителен надзор на част от проекта за изграждане на нова канализация в ж.к Бистрица – 11 000 лв.
 17. Строителен надзор на друга част от горния проект – 18 000 лв, СП
 18. Строителен надзор на обект „Подмяна на канализационната мрежа в отделни участъци по улиците „Венелин“, „Георги Икономов“, „Бузлуджа“ – 8000 лв. , СП
 19. Строителен надзор на обект „Подмяна на водопроводна мрежа в отелни участъци и улици“ – 7000 лв., СП
 20. Строителен надзор на обект „Укрепване на десния бряг на р. Бистрица“ в участък на територията на град Дупница – 4 242 лв., СП
 21. Закупуване на сграда в село Яхиново – 100 000 лв. , СП
 22. Изграждане на детска площадка в с. Пиперево – 25 000 лв. ,СП
 23. Ремонт на покрив на сграда на ул. „Солун“ 4 (Старата поликлиника) – 50 000 лв., СП
 24. Реконструкция на кръстовище при улиците „Венелин“, „Св. Иван Рилски“ и „Прогона“ – 90 000 лв., СП
 25. Изграждане на канализационна мрежа в ж.к. „Бистрица“ – 236 000 лв. , СП
 26. Електронна система за дейността на Общинския съвет – 40 000 лв., РБ
 27. Предпроектни работи(ППР) относно проект „Благоустрояване на площадно пространство в с. Джерман“ -  5000 лв., СП
 28. ППР „Гробищен парк, с. Крайници“ -  5000 лв. , СП
 29. ППР „Разширение на гробищен парк“, гр. Дупница – 10 000 лв. , СП
 30. Благоустрояване на улица (не става ясно коя) - 20 000 лв., СП
 31. ППР „Основен ремонт на плувен басейн в ОУ „Климент Охридски“ – 8000 лв., СП
 32. ППР „ Благоустрояване УПИ за обществено ползване в ж.к. „Бистрица“ – 10 000 лв., СП
 33. Енергийно обследване и работен проект за икономично улично осветление в селата на община Дупница – 20 000 лв. , СП
 34. ППР „Реконструкция на два броя общински язовира“ (не става ясно кои) – 15 000 лв. , СП
 35. Ремонт на санитарни помещения в ДГ „Зора“, гр. Дупница – 12 000 лв., СП

С подробния доклад към бюджета на Община Дупница за 2018 г. можете да се запознаете в категорията "Бюджет и финанси" на официалния сайт на общинска администрация:  http://www.dupnitsa.bg


[1] Финансиране, осигурено от Републиканския бюджет  

[2]Финансиране от собствени приходи

 

 


Станете наш автор или подайте сигнал. Вижте повече тук: