НСИ отчита подем на театрите и музеите в областта

Близо 50% ръст на зрителите и 100% ръст на броя на представленията в двата театъра в Кюстендил и Дупница, както и 16% увеличение на посещаемостта в музеите, сочи годишното изследване на НСИ за развитието на културата в Кюстендилска област
Снимки: Камертон

 

През 2017 година общинските драматични театри в Кюстендил и Дупница са организирали близо 100% повече представления в сравнение с предходната година. Спектаклите са посетени от 20 798 зрители, или те са били с 48, 4% повече от посетителите през 2016 г., сочи годишното изследване на НСИ за развитието на културата. Представленията от български автори са 52.7%, а зрителите им са 57.4% от всички. Намалява обаче средният брой посетители на едно представление - от 292 души през 2016 г. на 224 души през 2017 година.

 

 

С 16% се е увеличил броя на посетителите и в музеите в Кюстендилска област. Те  са били 129 000 души. В дните със свободен вход са осъществени 8.2% от посещенията в музеите. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 40.8% в сравнение с предходната година.

 

Статистиката на посещаемостта не обхваща Историческия музей в Дупница. Причината е, че официално е регистриран като културна институция, но не разполага с постоянна експозиция и съответно липсва статистика за посещаемост.  Въпреки това, се наблюдава активизиране на дейността на музея, който напоследък организира повече временни изложби и други културни събития.

 

 

Иначе в област Кюстендил функционират общо 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. Бройката включва и художествените галерии, които според българското законодателство са със статут на музеи. През 2017 г. културните дейци, заети в тях, са организирали и проведели редица:

•        2 082 изнесени беседи, от които 21.2% на чужди езици;

•        67 временни изложби, в т.ч. собствени - 25;

•        18 концерта;

•        13 обсъждания на книги;

•        7 204 видео прожекции;

•        3 конкурса.

 

Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите в област Кюстендил, са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 150 хил. фондови единици. В сравнение с 2016 г. техният брой се увеличава с 0.3%. От тях цифровизирани са 3 036 фондови единици, което е с 48.3% повече в сравнение с предходната година. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Кюстендил е 7 291 квадратни метра.

 

Според статистиката през 2017 г. се наблюдава лек спад на посещаемостта на Регионалната библиотека в Кюстендил, но увеличение на регистрираните в нея читатели. Изследването за развитието на културата обхваща само Регионалната библиотека, тъй като в област Кюстендил тя е единствената с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други.

 

Регистрираните читатели са 2 987, което е с 1.0% повече в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеката намаляват с 1.4% и достигат 52 хиляди през 2017 година. Увеличава се заетият библиотечен фонд (64 хил.) със 7.4% спрямо 2016 година. Заетият библиотечен фонд средно на един читател e 21 броя за 2017 г. и нараства в сравнение с предходната година средно с 1 брой.

 

През 2017 г. радиооператорите в област Кюстендил (3 радиа и радиомрежи) са излъчили 18 596 часа радиопредавания, което е с 0.3% (48 часа) по-малко в сравнение с 2016 година.

 

В края на 2017 г. кината в областта са 2, а киноекраните - 2, като броят им нараства спрямо 2016 г. съответно с по 1. В сравнение с предходната година прожекциите се увеличават с 2.6%, а посещенията - с 4.0%. Прожектирани са общо 142 филма, или с 13.6% повече спрямо 2016 година.

 

Най-много прожектирани филми са с американска националност - 106. В сравнение с предходната година с 8 се е увеличил броят на показаните български филми, като при тях броят на прожекциите е 178, а на зрителите 3 733. Увеличение има и в броя на прожектираните европейски филми - с 12, като броят на прожекциите през 2017 г. е 259, посетени от 3 364 зрители.