Голям интерес към книгата за читалище „Светлина“ в Бистрица

Представянето на новата книга на Явор Тодоров предизвика масов интерес от страна на жителите на село Бистрица. В залата на Младежкия клуб се събраха десетки

 

„Народно читалище „Светлина“ 1927-1945 село Бистрица“. Така е озаглавена новата книга на Явор Тодоров, която снощи бе представена в сградата на Младежкия клуб в село Бистрица. Десетки гости уважиха бившия председател на Общинския съвет в Дупница. На събитието присъстваха кметът на село Бистрица Кирил Огненски, проф. Николина Огненска, кметът на Дупница Методи Чимев, неговият заместник Крум Милев и председателят на ОбС Дупница Емил Гущеров. Дойдоха настоящи и бивши дейци на читалището, представители на НЧ „Ген. Георги Тодоров“ - Дупница, дейци на библиотеката към Читалище „Зора“, представители на Военния клуб в Дупница, ученици, спортни деятели, както и близки и приятели на автора. Масовото присъствие на хората от селото бе впечатляващо в сравнение с рехавата публика, която успяват да съберат подобни културни мероприятия в Дупница.

 

 

Явор Тодоров сподели с присъстващите за случайното си откритие на голям архив за дейността на местното читалище, чиято история описва в книгата. При посещение на Окръжен държавен архив в град Кюстендил той попада на фонд с 39 архивни единици, съдържащи история на културната институция. В продължение на няколко месеца той се запознава с материалите и така възниква у него идеята за издаването на книгата. 

 

 

Идеята всъщност за създаването на читалището е на учителите в селото. Разбира се, това не е началото на културната дейност на Бистрица. Преди това е съществувало общообразователно дружество „Христо Ботев“ и театрална трупа, която е изнасяла десетки представления. Впоследствие, благодарение на всички дейци, на 11 септември 1927 година е било учредено НЧ „Светлина“. Постарал съм се да покажа една част от автентичните архивни материали на средището, за да се придобие по-голяма представа за това, което е било съхранено във времето “, сподели Явор Тодоров. 

 

Читалището е набирало самостоятелно своите средства, държавата не е отделяла никакви пари за неговите дейности. Благодарение на вечеринки, театрални постановки, дарения, помощ от вече несъществуващата Потребителна кооперация „Бистришки Балкан“, фелдшера и бирника на селото е било възможно неговото съхранение. Изключително бурна дейност е била извършвана в институцията в период 1943-1945 година. Всяка парична сума е била заделяна за обогатяване библиотеката на НЧ „Светлина“.  

 

Проф. Николина Огненска допълни подробно информацията за богатия материал, съдържащ се в книгата на Явор Тодоров. „Читалището е една обществена институция, която е типична и напълно уникална за България. Години наред е извършвала просветителска дейност, която е развивала артистичните способности на хората и ги е ограмотявала непрестанно. По време на преустройството се чуваха не малко изказвания, че институцията трябва да престане да съществува. Слава Богу, разумът надделя и читалищата продължават да изпълняват успешните си функции. Докато четях книгата на Явор Тодоров, непрестанно си задавах един и същи въпрос, а именно какво е подтикнало колегата да пише за съответното читалище. Когато приключих с четенето ми стана ясно, че систематизирането на историята на културната институция във време на бурна урбанизация, когато традициите започват да се размиват и изчезват, както и нашата национална самобитност, той иска да ни подбуди и да ни научи на историята на първите читалищни деятели в село Бистрица. Тази книга ще остане история за бъдещите поколения. Бъдещето принадлежи на младите хора, тези които ще дойдат след нас“, бяха само част от думите на проф. Огненска. Тя не спести и негативните причини, довели до западането на НЧ „Светлина“ през 1932 година. Нежеланието на членовете да плащат своя паричен внос, недостатчната грамотност на голяма част от жителите на селото по това време, както и нежеланието на хората да посещават вечерни курсове и четения. По-късно се случва пълен обрат в читалището, а именно с ново ръководство се активизира неговата дейност, както и на селото.

 

 

Може би през 30-те години хората не са разбирали ползата от грамостността. Такова е било времето, не са имали необходимост да четат. Аз правя сравнение с днешното време, когато младите хора масово изучават англисйки език. Защо? Защото всички чувстват неговата потребност“, допълни проф. Огненска. 

 

Много емоционално завърши представянето на книгата на Явор Тодоров.
Настощият председател на НЧ „Светлина“ Симеон Симеонов, разказа развълнувано за своите впечатления от събрания труд и осбено на богатия снимков материал, който е оставил голяма следа в неговото съзнание.

 

Това е само начало на продължението на бъдещите поколения, които също ще пишат. Книгата поставя началото на всичките дейности и личности на читалището, които са го градили. Институцията ще продължи да се развива, убеден съм“, изказа се Симеон Симеонов. 

 

„Тази книга е светлина за духа на хората. Вие сте щастливци, че имате такъв прекрасен краевед на село Бистрица като Явор Тодоров“, каза от своя страна Мая Владимирова, бивш преподавател по български език и литература в ПГ „Христо Ботев“ Дупница. 

 

Спас Златев, бивш кмет на село Бистрица и член в продължение на 60 годии на НЧ „Светлина“, пожела на Явор Тодоров в бъдеще да създаде втори том от богатия архив на институцията.  

 

Принос за издаването на книгата имат Иван Бански, Милан Раков, Мария Попова, Николай Пешев и Кирил Огненски.


Ако тази статия ви е харесала, станете наши приятели във Фейсбук