Разкриха основите на трети ранносредновековен храм в района на античната базилика в с. Червен брег

Научното откритие на Историческия музей в Дупница е направено по време на разкопките през лятото, но историците представят резултатите от последния археологически сезон днес, 14 февруари, когато се отбелязва Деня на археолога
Снимки: Исторически музей - Дупница

 

За шести пореден сезон Исторически музей – Дупница организира и проведе редовно археологическо проучване на обект: Комплекс раннохристиянска базилика при средновековна църква “Възнесение Господне”, с. Червен брег, община Дупница, съгласно Разрешение за редовно археологическо проучване № 144/2020 г. Археологическият обект е обявен за групова недвижима културна ценност с категория национално значение, по реда на чл. 64, ал. 1 от ЗКН (Протокол от 27.03.2019 г.).

 

Археологическите разкопки екипът на Историческия музей извършва с помощта на работници от с. Червен брег

 

Финансирането този сезон е осигурено по Програмата за теренни арх. проучвания на Министерство на културата, по която музеят всяка година кандидатства със свой проект. За 2020 година между  МК и ИМ – Дупница е сключен Договор за финансиране в размер на 16 450 лв.  Проучването е извършено под ръководството на екип от трима специалисти с научен ръководител д-р Светла Петрова през периода 24 август до 14 септември. Резултатите по традиция се представят на 14 февруари, когато се отбелязва Деня на археолога. За целите на проучването са били наети 12 работници от с. Червен брег, с помощта на които са извършени разкопките. Задачата е била да се продължи проучването в източна и северна посоки на базиликата и на средновековната църква с цел изясняване на плана на раннохристиянската базилика.

 

Читалищният секретар на НЧ "Пенчо Славейков" със своите възпитаници "на гости"  на археолозите 

 

В резултат е разкрита максимално дъгата на апсидата на южния кораб, застъпила в субструкция стена с посока север юг, която тангира и частично влиза в най-изпъкналата част на дъгата на апсидата. Тази стена е част от постройките на античното селище, възможно от целата на езически храм, за съществуването на който има открити във времето назад оброчни плочки. Стената, както и разкритата апсида, са запазени в субструкция – в строителна техника каменна зидария на кал.

 

Античен зид в посока север-юг, вероятно от антична сграда, вероатно храм... 

 

Научното откритие на този проучвателен сезон са основите на трета църква. В северната част на проучвания терен археолозите попаднали в субструкция на зидовете й. Църквата е еднокорабна, с полукръгла апсида на изток. Разположена е на 3 метра северно от северната стена на средновековната църква. Разкритите монети, сред които има средновековни от периода 10-11 в. предполагат изграждането на църквата именно в периода на първото българско царство. Тази църква частично припокрива северния кораб на раннохристиянската базилика.

 

Очертаващите се основи на ранносредновековната църква от 10-11 век в процес на проучване

 

Установява се религиозен континюитет, продължил и с построяването на средвековната църква (12-14 в.) със запазени стенописни фрагменти от края на 13-16 в., като съществуващата понастоящем средновековна църква е била преустроена в края на 16 в. с два певника – от север и от юг.

 

Откритите находки са предимно керамика – късноантична и средновековна; монети – римски, късноантични и средновековни.

 

Проучването на базиликата е от изключителна важност за разпространението на християнството в района, предвид малкото археологически данни за Горното Дупнишко поле и прилежащия регион. Засега това е единствената открита раннохристиянска базилика в района. Самата базилика, заедно с разкритите две средновековни църкви, едната от които все още действаща; представлява уникален комплекс от три култови сгради – раннохристиянска базилика, действаща средновековна църква, със съхранени стенописи от Второто българско царство и ранносредновековна църква – в субструкция.

 

Проучванията през настоящата година доказаха високата научна стойност на обекта; неговата уникланост, с построяването на две средновековни църкви, върху и около руините на раннохристиянската базилика, подчертават от Историческия музей в Дупница.