Само 7 са големите предприятия в Кюстендилска област

Предприятията с 250 и повече заети с всяка изминала година намаляват и по последни данни са 7. Предходната година са били 8, а година по-рано – 10. Расте обаче делът на малките и микропредприятията в областта.

 

5 730 нефинансови предприятия са представили отчет за дейността си през 2017 година, съобщиха от Националния статистически институт. Те са с 1.4% повече в сравнение с 2016 година.

 

Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) - 5 353 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 309, а на средните (от 50 до 249 заети) е 61.

 

Големите предприятия (с 250 и повече заети) с всяка изминала година намаляват и по последни данни са 7. Предходната година са били 8, а година по-рано – 10. Същевременно расте делът на малките и микропредприятията. През 2016 г. последните са били 5 287, малките - 297, а средните -  60.

 

Произведената продукция в област Кюстендил през 2017 г. възлиза на 1 303 млн. лв., като е отчетен ръст от 7.8% спрямо 2016 година. Добавената стойност по факторни разходи възлиза на 422 млн. лв. по текущи цени. Водещ в икономиката на област Кюстендил е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 46.7% от произведената продукция и  45.0% от добавената стойност по факторни разходи за областта.

 

Нетните приходи от продажби в област Кюстендил достигат 1 688 млн. лв., като е отчетено увеличение с 6.5% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи - 45.3%, а предприятията от сектори „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Транспорт, складиране и пощи“ съответно 29.2 и 12.0%. Предприятията от сектор „Строителство“ имат 5.7%  относителен дял от нетните приходи от продажби в областта.

 

През 2017 година 72.8% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 14.7% със загуба и 12.5% с нулев резултат.

 

Броят на заетите лица в нефинасовите предприятия в областта през 2017 г. е  27 259, или с 2.2% по-малко в сравнение с предходната година.

 

Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в общините Кюстендил (2 844) и Дупница (2 068), или 49.6 и 36.1% от общия брой за областта, а  най-малък в община Трекляно - 13, или 0.2%.