13 са кандидатите да санират жилища по европейски проект

За домакинствата в седем жилища санирането ще бъде безплатно. Средствата се осигуряват по европейска програма.
Снимка: Камертон

 

13 фирми кандидатстват за обществената поръчка за саниране на седем жилищни сгради по европейски проект на Община Дупница, съобщиха от кметството. Поръчката е разделена на седем позиции, а общата й прогнозна стойност е 2 478 881,73 лв. Седемте жилищни сгради са: на ул. "Трети гвардейски полк" 12 и 14, ул. "Велико Търново" 1, ул. "Св. Иван Рилски" 72, ул. "Иван Вазов" 59, бл. 90 в жк. "Бистрица" и бл.4 в жк. "Развесена върба". Общият брой на домакинствата в тези сгради е 174.

 

Най-голяма е конкуренцията за санирането на блока на ул. "Трети гвардейски полк" 14. За него оферти са подали пет фирми. Четирима са кандидатите за съседния 12-ти блок на същата улица. Само по един кандидат има за бл.4 в жк "Развесена върба" и ул. "Иван Вазов". 7 са фирмите от София, по една от Костинброд и Кюстендил, две са от Благоевград. Кандидатите от Дупница са само двама.

 

След прегледа на документите комисията с председател заместник – кмета Крум Милев ще обяви датата, на която ще отвори и ценовите оферти на допуснатите до участие фирми.