Общинският съвет одобри изтеглянето на нов овърдрафт кредит от 500 000 лв.

Против заема се обяви групата на БСП
Снимка: КАМЕРТОН

 

С 18 гласа „за“, седем „против“ и един „въздържал се“  Общинският съвет в Дупница прие предложението за изтегляне на нов овърдрафт кредит в размер на 500 000 лв. Община Дупница тегли ежегодно подобен заем, като винаги го мотивира с предстоящо погасяване на предходния овърдрафт в срок до един месец и необходимост от текущо финансиране в условията на временен недостиг на средства, възникнал при касови разриви по бюджета. Заемът се изплаща в срок от 12 месеца и е с годишна лихва около 3%.

 

Обичайно против използването на този този финансов инструмент е групата на БСП. Позицията на социалистите на днешната сесия на Общинския съвет заяви Валентина Караганова. Тя посочи, че ще гласува против, тъй като по време на заседанието на икономическа комисия тя не е получила отговор от общинските експерти относно конкретната цел за тегленето на кредита. Попита какво го налага и допълни, че не го приема като наложителен, само защото е определян като „традиционен“. Заместник-кметът по стопанските дейности Олга Китанова, която днес заместваше отсъстващия от сесията Методи Чимев, отговори, че неведнъж е обяснявано в продължение на повече от 4 години каква е причината за ползването на овърдрафт кредит, а именно за изплащане на разходи по европейски проекти. Китанова обясни, че за изпълнението на един проект се получават до 90 % от неговата стойност, останалите 10 % се плащат от общината и след верифициране на всички разходи сумата се възстановява. Кредитът се ползва още и за спешни и неотложни ремонти, допълни завестник-кметът.

 

 

Първан Дангов се включи в дебата, като настоя Олга Китанова да посочи поне един конкретен обект за миналата година, за който е ползван кредита. На въпроса му не можа да отговори нито заместник-кметът, нито главният финансист Павел Петров с мотива, че трябва да се направи справка в общинския счетоводен отдел. Дангов заключи, че Олга Китанова се явява неподготвена на сесия и няма как да подкрепи предложение, за което липсва информация. „Всяка година е едно и също. Бягате от публичност на отчета на публични средства, които ние тук гласуваме и така узаконяваме вашите действия. Не се измъквайте с това, че Общинският съвет е гласвувал. Всяка една стотинка трябва да се знае къде отива“, заяви Първан Дангов.  

 

Освен социалистите против кредита гласува и Георги В. Градевски, избран от АБВ. Въздържа се Георги Градевски - Конана от „Глас народен“.