Три фирми в конкуренция за строителството на Център за деца

Снимка: Пресцентър на Община Дупница

 

Три фирми кандидатстват за изграждането на Център за настаняване от семеен тип за деца по проект на Община Дупница. В открито заседание днес комисия с председател зам.-кмета Красимир Георгиев отвори документите на кандидатите.

 

Това са “КНД - Консулт” ООД-Дупница, “Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев” ООД-Благоевград и "Меридиан” ЕООД-Дупница. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 292 000 лева без ДДС. Центърът ще бъде изграден в близост до действащия сега ЦНСТ "Надежда" в района на бившите казарми. На същото място е предвидено да бъде построено и преходното жилище отново по проект на Община Дупница. Финансирането се осигурява от програмата “Региони в растеж“.

 


След като направи проверка на документите, комисията ще насрочи второ открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите оферти.