ОД на МВР съдейства на гражданите без валидни лични карти да упражнят правото си на глас

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Кюстендил и поделенията в районните управления ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборите за Народно събрание
Снимка: КАМЕРТОН

 

В седмицата преди изборния ден на 4 април е създадена необходимата организация граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

 

В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 02 април 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 

За да бъде издадено удостоверение е необходимо гражданите лично да подадат искане в Областната дирекция на МВР или в съответното районно управление за дните от 30 март 2021 г. до 03 април  2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 04 април 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.

 

Служителите ще работят и на 04 април 2021 г. от 08.30 до 19.30 часа, като гражданите могат да подават искания за удостоверения до 19.00 часа.

 

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден – 4 април 2021г.