Архангел Михаил – символ на доброто, на справедливостта и светлината

Църквата е определила 8 ноември в чест на светите ангели и най-вече на св. Архистратиг Михаил, когото счита за вожд на небесните сили в борбата им срещу духовете на мрака и злото

 

Българската православна църква чества на 8 ноември Събор на св. Архангел Михаил и другите небесни безплътни сили. Църквата е определила този ден в чест на светите ангели и най-вече на св. Архистратиг Михаил, когото счита за вожд на небесните сили в борбата им срещу духовете на мрака и злото. Архангел Михаил е символ на доброто, на справедливостта и светлината.

 

Един от вишите ангели – Денница (Ис. 14:12) се възгордял и чрез своето падане увлякъл множество други духове; но всички ангели, под началството на св. Архистритиг Михаил, които останали верни на Господа, продължавали да Му служат и да възпяват славата Му.

 

На Църквата Божия са известни имената на Седем първенствуващи ангели, които винаги стоят пред престола на Господа. Всеки от тях има свое особено служение.

 

Словото Божие представя св. Архистратиг Михаил като вожд на небесните сили и борец против духовете на тъмнината. Поради това той се изобразява с копие в ръка, а с краката си тъпчещ дявола.

 

Архангел Гавриил според Св. Писание е известител на тайните Божии;

 

Рафаил – церител на недъзите;

 

Уриил – просветител на душите;

 

Салатиил – почита се като молител и застъпник пред Бога;

 

Йехудиил – прославител на Господа;

 

Варахиил – подател на Божиите благословения.

 

Всички ангели се считат пазители на човеците и Църквата се обръща към тях с молитва – "Да ни ограждат с покрова на крилете на невеществената си слава и ни избавят от беди".

 

Православната Църква вярва, че всеки човек има свой ангел–пазител, който се моли за него на Бога, съветва го да върши добри дела, внушава му благочестиви мисли и скърби за него, когато греши и забравя Божиите заповеди. Това вярване е основано на думите на Самия Христос, Който, посочвайки децата, казал на учениците Си: "Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото, казвам ви, техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец небесен!" (Мат. 18:10).

 

В молитвата към ангела–хранител ние казваме: "Свети ангеле, който си ми даден от Бога, добри мой пазителю, моля ти се, избави ме от всякакви напасти, спаси ме от скърби!". А при всяка служба на просителната ектения ние молим Бога да ни даде "мирен ангел, верен наставник, пазител на нашите души и тела".

 

В църковния и народния български календар Архангеловден е най-големият есенен празник след Димитровден. Свързва се с почитта към мъртвите и душата на човека. Съботният ден преди празника е Архангелова задушница - една от трите големи задушници през годината. Наричат я още войнишка, защото тогава се отдава почит на всички загинали във войните.

 

На Архангеловден българите правят курбан. Обикновено се жертва мъжко животно - овен или шиле, чиито глава и крайници се варят цели и след това се кадят с тамян. Жените приготвят и раздават помежду си специален обреден хляб, наричан "Рангелов" хляб. Най-възрастният в дома чупи обредния хляб, полива го с вино и благославя: “Свети Архангеле, Свети Никола и вси светци, помагайте ни, почитаме ви и сечем колач, да се роди ръж до тавана!”.

 

На този ден е професионалния празник на българската полиция. За първи път той е отбелязан на 21 ноември 1924 г. (св. Архангел Михаил по стар стил). Традицията за честването на празника на този ден е прекъсната след 1943 г. и възобновена отново през 1994 г.