74 души изгубиха работата си за седмица в Дупнишко

Първите новорегистрирани в Бюрото по труда заради коронакризата очаквано идват от сферата на хотелиерството и ресторантьорството
Наташа Илиева - директор на Дирекция "Бюро по труда" - гр. Дупница, снимка: КАМЕРТОН (архив)

 

74 души са останали без работа през последната една седмица в Дупнишко вследствие на коронакризата, съобщи директорът на Бюрото по труда Наташа Илиева. Работодатели в сферата на услугите са започнали да освобождават работници на третия ден от извънредното положение, 16 март. Посочената статистика обхваща не само община Дупница, но и останалите общини, които обслужва дупнишкото Бюро по труда – Сапарева баня, Бобов дол, Бобошево, Рила и Кочериново. Повечето от новорегистриралите се безработни в седмицата от 16-ти до 23-ти март са работили в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и производството на хляб и хлебни изделия. Сред новорегистрираните няма завърнали се работници от чужбина, посочи още Наташа Илиева. Тя обаче подчерта, че за същия период чрез посредничеството на Бюрото по труда са започнали работа 61 души.На борсата в момента са обявени и 125 свободни работни места, които са в сферата на услугите, сроителството и производството.

 

При всички положения ще се увеличи броя на регистрираните безработни. Всички виждаме колко много магазини, заведения за обществено хранене, питейни заведения и пр. са затворени. Много средни предприятия също изпитват изключително голям недостиг на финансов ресурс заради намалените обороти или тяхната липса. В момента намалява покупателната способност на българина и въреки всичко ние продължаваме да казваме, стойте си у дома, животът е безценен! Безработицата ще се увеличи, но в момента, в който премине всичко, аз съм сигурна, че ще започне нов бум на заетост“, коментира пред „Камертон“ Наташа Илиева.  

 

Тя съобщи още, че днес е обнародван в Държавен вестник Законът за мерките и действията по време на извърнедно положение. В параграф 6 на Преходни и заключителни разпоредби е отбелязано, че по време на действието на закона, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт ще превежда на работодателите 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. Това се отнася за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средставата ще се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.

 

Бюрото по труда очаква подзаконовия норамтивен акт на Министерски съвет, от който ще стане ясно начинът на събиране на документи и това на какви условия трябва да отговарят работодателите, за да получат съответното финансиране.