Общината пита бизнеса колко ще струва благоустройството на площада в Джерман

Консултацията се провежда с цел определяне на прогнозната стойност на планираната обществена поръчка

 

Община Дупница очаква оферти за благоустройството на площада в село Джерман. Публичната покана е по реда на чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), който позволява провеждането пазарни консултации при подготовката на документацията за дадена поръчка.  

 

Условието е консултациите да не водят до нарушаване на конкуренцията и принципите на недискриминация и прозрачност. В този текст от ЗОП е записано още, че трябва да бъде определен подходящ срок за получаването на офертите, който да гарантира равнопоставеност на участниците. 

 

В случая Община Дупница е определила срок от една седмица. Обявата е публикувана днес, а офертите се очакват до 25-ти март. Дотогава заинтересованите фирми трябва да проучат обекта, да изготвят количествено-стойностна сметка и да подготвят и внесат своите оферти.  Целта на Община Дупница е именно чрез получените оферти да обоснове прогнозната стойност на планираната от нея обществена поръчка за благоустройство на площада в село Джерман.

 

В обхвата на техническия проект е предвидено създаване на условия за отдих, за детска игра, на различни открити и закрити пространства, реконструкция на зелените площи, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и родители с детски колички и др.

 

Припомняме, че в Бюджет 2019 на Община Дупница за благоустрояването на площада в село Джерман са заложени 150 000 лв. Ремонтните дейности са възможни, след като държава прехвърли собствеността на терена на общината.