Коронавирусът – основни проблеми и решения

Днес еднакво опасни са както паниката, така и безотговорното подценяване на рисковете, които носи Covid-19.

Още

Новият културен институт в Дупница – знаме на псевдокултурата

Или защо стигнахме дотам да напъхаме изящното изкуство в опаковка за промишлен цех

Още

За неотговорността и отговорността на Президента на Републиката

Президентът не може да бъде задържан и срещу него не може да се открие наказателно производство, докато не бъдат прекратени пълномощията му. А процедурата по т.н. импийчмънт е сложна и тромава, което е своеобразна преграда срещу неоснователни и необосновани искания за сваляне на държавния глава на държавата. Какви ще бъдат политическите последствия от действието на главния прокурор тепърва ще видим, но вместо сплашване и снишаване на президента Румен Радев, налице е възможност за допълнително повишаване на неговия рейтинг.

Още

Формално управление = мръсен въздух

Изминаха шест месеца от приемането на Програмата за намаляване на фините прахови частици в община Дупница за периода 2019 – 2023 година*. Предишният Общински съвет се отнесе формално към този важен документ, а само шест месеца по-късно сме свидетели, че проблемът е реален и никак не е за подценяване. 

Още

Правилникът на Общински съвет – Дупница ограничава гражданския контрол над местната власт

В нормативния акт липсва глава „Обществен контрол върху работата на Общинския съвет, Кмета на Общината и общинската администрация“ или „Участие на гражданите в работата на Общинския съвет“. С ограничени права в местното самоуправление, съгласно приетия на 20 декември Правилник,  са и кметовете и кметските наместници на селата, налице е и предпоставка за репресия над опозицията. 

Още

Приказки от наше време

Има две-три теми, които трябва да ми бъде забранено да подхващам.

И една от тях е Дупница!

С Дупница сме неумираща любовна история с обезсърчаващо начало, което е една от насъщните отличителни черти на класиката. Обезсърчаващото начало се случва така: влизаме с автобуса в града, гледам през прозореца и моето високомерно „аз“ се пита: ‘ма къде ме доведе тая? „Тая“ е съгражданка, която ми е казвала едни хубави неща за едни дупничани, но не се е сетила да ми опише Дупница...

Още

Дефицитът в хазната на Дупница е по-малкият проблем от дефицита на доверие към властта

Финансовият мотив за гнева на гражданите срещу предложението за увеличение на местни данъци и такси е само на повърхността. Чувството за несправедливост у тях е по-скоро от морално естество, породено е от липсата на авторитет, от висотата на който управляващите биха имали правото да поискат от тях принос към общото благо.   

Още

Ръст на местните данъци не е изходът от финансовия дефицит в бюджета

Нужни са мерки за подобряване на стопанската дейност на Община Дупница, на местната икономика и на публично-частното партньорство на местно ниво, а в национален план - финансова децентрализация на общините. 

Още

Походът към обетованата земя

Днес  е 10 ноември. Изминаха 30 години от началото на прехода. Спомням си ясно деня  - 10 ноември 1989г.,  беше петък.  Някъде към обяд по телевизията  съобщиха, че има пленум на Централния комитет на БКП и към 14.00ч оставката на Тодор Живков вече беше факт.

Още

Сигурността на гражданите - последна грижа за местната власт в Дупница

 

Огромни пропуски в политиката за защита при бедствия в община Дупница открива заместник-председателят на Българска социалдемокрация Радослав Радославов. По повод големите пожари през последните дни в града той е извършил преглед и анализира публичните нормативни документи във връзка със сигурността на гражданите. „Отворих сайта на Община Дупница, проверих всичко и останах втрещен“, коментира Радослав Радославов, който е университетски преподавател, а една от дисциплините, която преподава е „Териториална сигурност“. Установеното той обобщава в 13 въпроса и констатации.  

Още