Над 300 свободни работни места обяви Бюрото по труда

Над 300 свободни работни места обяви Бюрото по труда в Дупница. Освен шивачи търсят се и много чистачи и озеленители.  

Още

Предлагат ГУМ на вериги магазини срещу драстично занижени цени

Според управителя  Цветанка Вуковска решението за пустеещия втори етаж на ГУМ е да бъдат привлечени "търговци с добро име", но трябвало "доста да се падне от цените",, защото в момента са твърде високи. 

Още

5 фирми кандидатстват за ремонт на участъци от 5 улици в Дупница

Пет фирми кандидатстват за обществената поръчка за инженеринг на участъци от 5 улици в Дупница. Комисия с председател зам.-кмета Олга Китанова отвори документите на кандидатите в открито заседание днес. 

Още

МИГ „Бобов дол – Дупница“ в резервите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони

Стратегията на МИГ "Бобов дол - Дупница" дава приоритет на проекти за създаване на временна заетост и обучение на безработни и за ромска интеграция. Все пак повече средства се превдиждат и за подобряване на конкурентноспособността на малки и средни предприятия. 

Още

6 фирми с оферти да пълнят дупките в Дупница

Шест фирми са подали оферти за участие в процедурата за избор на изпълнители на обществената поръчка за рехабилитация на уличната мрежа в община Дупница.

Още

Три фирми в конкуренция за строителството на Център за деца

Три фирми кандидатстват за изграждането на Център за настаняване от семеен тип за деца по проект на Община Дупница.

Още

Четири фирми в конкуренция за ремонта на канализация в Дупница

Четири фирми кандидатстват за обществената поръчка “Подмяна на канализационна мрежа в отделни участъци по улици ”Венелин”, ул.”Георги Икономов” (бивша Бригадирска), ул.”Бузлуджа”.

Още

Индустриалният сектор в областта с намален обем, сектор „Услуги“ расте

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт  (БВП) за област Кюстендил през 2016 година е 928 млн. лв. Това нарежда областта на 25-то място в страната, сочат данните на НСИ. 

Още

Чимев иска повишение на наемните цени на земеделските земи

Над 100% ръст на цената за наемане на общинска нива с площ над 10 дка, предлага кметът. Основният мотив е запазване на цените през последните 10 години при изменена икономическа ситуация.  

Още

Областта на 20 място в страната по брой строителни разрешителни

Област Кюстендил се нарежда на 20-то място сред 28-те области в страната по брой разрешителни за строеж, сочат данните на Националния статистически институт.

Още