2,2 млн. лв. за ремонт на улици в Дупница, 408 000 лв. за кръпки в селата през 2019г.

Инвестиционната програма на Община Дупница за 2019 г. е в размер на близо 4 000 000 лв. От тях 1 000 000 лв. са предвидени за ремонт на ул. „Княз Ал. Батенберг“ в Дупница и малко над 1 000 0000 лв. за други улици, които са посочени по-долу. Улици на територията на селата не фигурират в капиталовия списък. Кметството заделя за 16-те малки населени места само около 400 000 лв. за кърпене на дупки.
Снимка: Камертон (архив)

 

2 294 988 лв. за основен и текущ ремонт на улици в града предвижда Община Дупница в проектобюджета за 2019 година. Сумата е главно за основни ремонти, като само 100 000 лв. от нея са за изкърпване на дупки, още 103 500 лв. ще отидат за авторски и изпълнителен надзор, както и за изработване на проекти и предпроектни проучвания, свързани с ремонтите. Останалите малко над 2 000 000 лв. са за реални строителни дейности. Половината от тази сума (1 000 000 лв.) пък е планирано да бъде разходвана за ремонт на ул. „Княз Александър Батенберг“, която е сред най-окаяните в Дупница.

 

Ето кои други улици са включени в капиталовия списък за 2019 г. и какъв бюджет е заделен за всяка от тях:

 

Основен ремонт на улица "Метоха"- "Генерал Г.Тодоров" – 197 000 лв.;

 

Основен ремонт на улица"Мадара"от река Отовица до ул."Драгой Болярин“  - 58 000 лв.;

 

Основен ремонт на улица"Николаевска"-от ул."Метоха" до ул."Орлинска" -  42 300 от РБ и 177 700 лв. ;

 

Основен ремонт на улица "Жива вода" – 223 000 лв.;

 

Подмяна на водопровод ф200 на ул."Родопи" при стълби над"Еврейски гробища" -  40 000 лв. ;

 

Улица ул."Седма рилска дивизия"-от ул."Влахина планина" до ул."Симеон Велики" - 203 000 лв. ;

 

Ремонт мост на река Джерман - Самоковско шосе – 30 000 лв. ;

 

Основен ремонт на улица “Димчо Дебелянов"-участък между ул."Венелин" и"Курт дере" – 66 208 лв. ;

 

Основен ремонт на ул."Кокиче" - участък след подмяна на водопровод между ул."Здравец" и ул."Криволак“ – 42 760 лв.;

 

Изграждане на подпорна стена и отводнителни шахти на ул. „Родопи“ – 16 800 лв. ;

 

Оновен ремонт на стълби на ул. „Родопи“ – 35 000 лв.  

 

Улици в селата на територията на община Дупница не са включени в капиталовия списък за основен ремонт през тази година. За пътищата в малките населени места са предвидени само 408 000 лв. Средствата са предназначени за текущ ремонт и не са включени в инвестиционната програма, а само са отразени в проектобюджета, каквото е законовото изискване, когато става въпрос за изкърпване на дупки или други несъществени ремонтни дейности. Затова и не става ясно как въпросната сума от около 400 000 лв. ще бъде разпределена между 16-те села.

 

В проектобюджета са отразени и още 100 000 лв. за текущ ремонт на междуселищните пътища. В капиталовия списък е включен ремонт на площада в село Джерман, за който се заделят 150 000 лв. В същото населено място ще ремонтират и кметството за 61 000 лв.   

 

Припомняме, че преди Коледа Министерският съвет отпусна на община Дупница 2 000 000 лв. за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа. Именно от този извънреден трансфер се заделят 408 000 лв. за селата, а останалите 1 592 000 лв. остават за града, става ясно от публикуваната на общинския сайт обобщена информация за проектобюджета за 2019 г.  

 

Общият размер на инвестиционната програма е 3 914 629 лева, като в тази сума са включени и двата милиона лева от извънредния трансфер от републиканския бюджет. Над  700 000 лв. ще отидат за изплащане на вече осъществени ремонтни дейности през миналата година, а почти всички останали средства са за ремонти по пътната мрежа. Сред изключенията са заделените 90 000 лв. за закупуване на „паяк“ и 9000 лв. за три копирни машини.  

 

Пълният капиталов списък можете да откриете на сайта на Община Дупница, в случай че е достъпен. Напоследък редовно има проблем със зареждането на страницата, а през последните два дни проблемът се задълбочава. Ако все пак сте успели да се запознаете  с обобщената информация на проектобюджета за 2019 г., мнения и предложения можете да направите по време на общественото обсъждане, насрочено за 14 януари от 17.30 часа в Заседателната зала на Община Дупница. Тази среща е единствената възможност, която ви предоставя общинското ръководство.