Елза Величкова пред световните лидери в Катовице: Община Бобов дол катастрофира, а централната власт ни изостави

Кметът на община Бобов дол Елза Величкова е част от българската делегация на 24-ата Конференция на Организацията на обединените нации (ООН) за климата, която се провежда в полския град Катовице. Пред световните лидери Величкова описа последствията от закриването на подземния въгледобив, а именно социално-икономическа катастрофа: около 1500 миньори на улицата, алтернативна заетост няма, безработицата расте, общината се обезлюдява, транспортната свързаност с други населени места се ограничава, спад на броя на образователните институции. Същевременно грижа за решаване на проблема от страна на централната власт напълно отсъства. Затова Елза Величкова използва високия форум, за да отправи зов за помощ към институциите на Европейския съюз.
Снимка: vaticannews.va

 

Кметът Елза Величкова алармира за социално-икономическата катастрофа, в която се намира община Бобов дол, от трибуната на Световния форум на ООН за промени в климата, провеждащ се в Катовице. Величкова, заедно със синдикалисти и експерти в областта на енергетиката, е част от българската делегация на 24-ата Конференция на Организацията на обединените нации (ООН) за климата.  

 

Три години след ратификацията на Парижкото споразумение лидери от цял свят  договорят  на форума в полския град детайли по неговото прилагане. Споразумението съдържа план за действие за ограничаване на глобалното затопляне под 2 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива и обхваща периода след 2020 г. 24-ата Конференция на Организацията на обединените нации (ООН) за климата се провежда под наслова "От черно към зелено", който символизира прехода към използване на зелени технологии, щадящи околната среда.  Сред обсъжданите теми на форума е и призивът на австрийския президент за прекратяване на добива на твърди изкопаеми, който българският президент Румен Радев категорично заяви, че няма да подкрепи.

 

Както е известно, все по-строгите екологични изисквания на ЕС застрашават хиляди работни места в райони, където основен поминък за населението са ТЕЦ-овете и рудниците. Именно за последствията от закриването на подземния въгледобив в община Бобов дол на високия форум в Катовице говори кметът Елза Величкова. В речта си тя описа социално-икономическата катастрофа, в която изпадна вече бившата миньорска община  само за последните 2-3 години – около 1500 миньори са на улицата, алтернативна заетост няма, безработица расте, общината се обезлюдява, транспортната свързаност с други населени места се ограничава. Същевременно грижа за решаване на проблема от страна на централната власт напълно отсъства. Затова Елза Величкова отправи зов за помощ към институциите на Европейския съюз. Тя апелира европейските и световните лидери да помагат да райони като Бобов дол, да мислят за прехода „от черно към зелено“, но и да не забравят най-важното – хората.

 

Ето и цялото изказване на Елза Величкова по време на Световния форум на ООН за промени в климата:

 

Местната икономика на община Бобов дол в момента се отличава със сериозни структурни проблеми. Броят на работодателите е ограничен, което обуславя недостатъчно предлагане на работни места на първичния пазар на труда. През последните 2-3 години бяха освободени около 1500 души от мините, което оказа огромно сътресение върху заетостта и икономиката. Основните последствия от закриване на подземния въгледобив върху икономиката са липсата на инвестиции в други отрасли, пренасочване на трудовия ресурс към по-атрактивни райони и дори извън страната, пряко въздействие върху обезлюдяване на общината, намаляване на броя на образователните институции, ограничаване на транспортната свързаност с други населени места.

 

Повярвайте ми, аз като кмет на община Бобов дол, искам да ви кажа, че хората са в безизходица, защото тези хора са учили минно производство, цели фамилии са работили в рудниците и в момента са на улицата. Вярвате ли ми, че тази година едва съм направила паралелка с 10 деца в едно училище. Вярвате ли ми, че хората напускат Бобов дол и селата, общината се обезлюдява. Транспортните фирми не искат да возят до селата, защото няма хора.

 

В настоящия момент общината е със статут на район в индустриален упадък и вече не е атрактивна за държавните и отговорните институции. Сега, когато общината е изправена пред социално-икономическа катастрофа, тя е оставена „на течението“ да се самоуправлява. И аз като кмет, и хората от общината сме оставени сами. Търся начини и варианти да излезем от това положение, но повярвайте ми, сама е трудно.

 

Община Бобов дол е най-засегната в региона, тъй като поема всички негативни последици, а именно повишена безработица, липса на алтернативна заетост, напускане на града и селата от трудоспособното население, обезлюдяване, невъзможност за спешна диверсификация на икономиката, отсъствие на централната власт за решаване на проблема.

 

Аз искам да използвам този висок форум, за да се обърна към институциите на ЕС: помогнете на такива райони като община Бобов дол. Нека преходът да бъде справедлив. Нека мислим за всичко друго, но да не забравяме и най-важното – човешкия ресурс.

 

С оглед на ситуацията, трябва да се предприемат конкретни мерки и да се предложат реални решения, а именно създаване на фонд за въгледобивните райони, намаляване на безработицата, запазване на трудоспособното население в района, насърчаване на инвестициите. Община Бобов дол винаги ще подкрепя инициативи и възможности за подобряване на жизнения стандарт на населението. Затова активно ще съдейства за участието на всички заинтересовани страни – публичен сектор, стопански организации, НПО и граждани. Въпреки че основна роля за развитието на икономиката в регионите трябва да има държавата чрез прилагане на конкретни инвестиционни механизми.

 

Представянето на Елза Величкова по време на Световния форум на ООН за промени в климата можете да видите и във видеото, публикувано на страницата на община Бобов дол във Фейсбук (вижте тук).