Грийнпийс в акция срещу изгарянето на отпадъци в ТЕЦ – Бобов дол

Топлоцентралата има намерение наред с въглищата на денонощие да се изгарят допълнително до 96 тона отпадъци и до 752 тона биомаса. Това означава, че жителите на Големо село и цялата околия ще дишат въздух, „обогатен“ с извънредни количества фини прахови частици, отровни газове, токсични метални съединения, канцерогенни диоксини и фурани и още ред други опасни вещества. Замърсени ще бъдат и почвите и водите.
Снимка: Грийнпийс

 

Грийнпийс апелира гражданите да протестират срещу искането на ТЕЦ-Бобов дол за промяна на горивото. През юли 2018 г. топлоцентралата поиска от МОСВ разрешение за изгаряне освен на въглища и на биомаса и отпадъци, но без да променя горивната си инсталация или да инвестира в нови модерни пречиствателни системи.

 

При това положение, ако получи разрешението, жителите на Големо село и дори тези в  по-отдалечени населени места в региона ще дишат въздух, „обогатен“ с извънредни количества фини прахови частици, отровни газове, токсични метални съединения, канцерогенни диоксини и фурани, и други опасни вещества, се казва в становище на природозащитната организация.

 

Заявлението за издаване на ново комплексно разрешително, подадено от ТЕЦ "Бобов дол", предвижда наред с въглищата на денонощие да се изгарят допълнително до 96 тона отпадъци и до 752 тона биомаса. Основната цел е реализирането на допълнителни приходи, тъй като всеки приносител на съответните отпадъци ще заплаща за тяхното изгаряне. Основната опорна точка в тази бизнес идея е, че нейната реализация може да се осъществи с минимални инвестиции, тъй като се декларират намерения да се изгаря нищожно малко количество отпадъци - 0,5% от общото количество гориво (на тегловна база). Това дава основание да не се налагат и предвиждат никакви изменения в основните съоръжения на централата, включително и в пречиствателните такива. Изгарянето на биомаса също не налага подобни промени.

 

Според Грийнпийс и сдружение "За Земята - достъп до правосъдие", обаче, в заявлението на ТЕЦ-а са налице множество непълноти и несъответствия. На първо място извършването на комбинираното горене е декларирано в съотношение 80% въглища, 19,5% биомаса и 0,5% неопасни отпадъци, но не става ясно дали тези проценти са от общото тегло на горивото или са от произведената енергия. Така формулирано искането за съвместно изгаряне дава голяма свобода за злоупотреби, а директно изчисляване на емисиите на основа на така представената информация е невъзможно.

 

Въпреки че все още няма разрешение за използване на друго гориво освен въглища, в пещите на ТЕЦ „Бобов дол“ вече се гори неправомерно биомаса, твърдят още неправителствените организации.

 

 

Изгарянето на отпадъците струва скъпо не само на природата, но и на централите. В цял свят използването на подобно гориво е съпроводено от огромни инвестиции в специално конструирани мощни пречиствателни филтри. Дори тяхното изграждане обаче не гарантира изцяло улавянето на всички опасни замърсители.

 

 В ТЕЦ “Бобов дол”не се предвиждат никакви подобрения или изменения (инвестиции) в основните съоръжения на централата с аргумента, че по документи количеството отпадъци и биомаса ще представлява едва 0,5% от горивото на централата. При изгаряне на отпадъци обаче 20 - 25% от цялото количество остава под формата на пепел, която трябва да се депонира в специални депа, тъй като част от нея е токсична.  Ако тя не се съхранява правилно, това ще доведе до замърсяване на почви и води. Не на последно място, ако ТЕЦ „Бобов дол“ получи разрешение да въведе исканите промени, никой не може да гарантира, че посочените количества няма да бъдат надвишавани.

 

За съжаление, горенето на отпадъци не е продиктувано от липсата на алтернативно гориво, а е свързано с допълнителни приходи или намаляване на разходите за централата. В случаите, когато се въвежда подобно гориво, или всеки приносител на съответните отпадъци  плаща за тяхното изгаряне, или самата централа не плаща, за да ги използва“, пишат в свое становище от Грийнпийс.

 

Предстои Изпълнителната агенция по околна среда към министъра на околната среда и водите да обяви своето решение в полза на искането на ТЕЦ – Бобов дол за промяна на горивото в предприятието или против него. В тази връзка природозащитната организация апелира:  

 

"Да защитим правото си на чист въздух и да застанем до жителите на община Бобов дол и с. Големо село. Поискайте от Агенцията и министър Нено Димов да не се горят отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“!"

 

Можете да се включите в акцията на Грийнпийс като изпратите писмо до МОСВ чрез готова форма и текст, подготвени от активистите на Грийнпийс. Подробно можете да се запознаете тук