Кюстендилска област се отлепи от дъното на класацията по заплати

783 лв. е средна брутна месечна работна заплата в областта според статистиката за третото тримесечие на 2018 година. Това нарежда областта на 25-то място в страната, или изкачването от предпоследното място, където се намираше дълго, е с цели две позиции. Същевременно броят на лицата, наети по трудовото и служебно правоотношение намалява с 2,7% в периода юли-септември в сравнение с предходното тримесечие. Заплатите в частния сектор остават значително по-ниски в сравнение с обществения.

 

Кюстендилска област е на 25-то място в страната по показателя средна брутна месечна работна заплата. Това сочи изследване на НСИ за периода на третото тримесечие на 2018 година. Областта за първи път от дълго време вече не е на предпоследното място по размер на средното възнаграждение и дори се изкачва с цели две позиции нагоре в класацията. В самото дъно остава област Благоевград, която измести от там област Видин. Последната мина на 27-мо място, а на 26-то е област Силистра.

 

Въпреки това, Кюстендилска област остава в последната петорка с размер на средна брутна месечна работна заплата 783 лв., или с двайсетина лева по-висока, отколкото в периода, когато регионът заемаше предпоследното място в класацията.

 

Статистиката сочи още намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта с 2.7% спрямо предходното тримесечие, като достигат 28.4 хиляди.

 

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 32.4 и 14.6%.

 

Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.3% (до 7.2 хил.), а в частния сектор с 3.2% (до 21.2 хиляди).

 

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 2.2% по-малко в сравнение с края на септември 2017 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Добивна промишленост”. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на септември 2018 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство”, „Други дейности” и „Транспорт, складиране и пощи”.

 

През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 783 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 0.8%. Най-голямо намаление има в „Култура,спорт и развлечения” и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Селско, горско и рибно стопанство” и „Финансови и застрахователни дейности”.

 

Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2018 г.  за обществения сектор е 905 лв., а за частния - 741 лева. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 8.4%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” и „Строителство”.

 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 8.9%, а в частния сектор - с 8.2%.