И творците с право на финансово подпомагане от общинския бюджет?

Общинският съветник от групата на „ОДБ-СДС“ Костадин Костадинов предлага на колегите си от местния парламент да бъде приет Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти в община Дупница.
Целта е да се провеждат повече културни мероприятия. Снимка: Камертон (архив)

 

Община Дупница да съфинансира проекти на културни организации и индивидуални артисти на свободна практика. Това предлага председателят на Постоянната икономическа комисия към местния парламент и съветник от групата на „ОДБ-СДС“ Костадин Костадинов. Той е съставил проект на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Дупница, който е публикуван за обществено обсъждане на сайта на общинска администрация. В мотивите си към докладната записка Костадин Костадинов сочи, че настоящата нормативна уредба на Община Дупница не стимулира достатъчно провеждането на културни мероприятия и заради това се наблюдава спад на такива.  

 

Според проектоправилника Община Дупница ще осигурява до 70% от общата стойност  на всеки одобрен културен проект. За финансовото подпомагане културните организации и индивидуалните творци ще се състезават в конкурс. Проектите им ще се оценяват от комисия, избрана от Общинския съвет. Петима от членовете е предвидено да бъдат общински съветници от Постоянната комисия по култура, а останалите ще бъдат представители на държавни и/или общински културни институции, както и по един външен експерт и външен консултант.

 

До конкурсите е предвидено да бъдат допускани проекти, които допринасят за създаването, съхранението и разпространенито на произведения на изкуството и културата. Средствата ще се отпускат за промотиране на културни продукти, образователни и обучителни инициативи, проекти представляващи или използващи експериментални форми в изкуствата, артистични проекти в нестандартни пространства, културен обмен на международно и национално ниво и др.

 

Проектонаребдата ще влезе за обсъждане в Общинския съвет след изтичане на едномесечния срок за публично обсъждане.

 

Припомняме, че в момента право на общинска субсидия имат само спортните клубове, което е несправедливо спрямо културните дейци в общината.  Въпреки че Община Дупница от години подпомага частните спортни организации, спортни мероприятия се провеждат твърде рядко. В тази връзка групата на „ОДБ-СДС“ в местния парламент предлага да бъде приет и правилник за подпомагане на подобни инициативи. В случай че бъде приет, от общинския бюджет ще се отпускат до 20 000 лв. за световни и европейски първенства, до 5 000 лв. за международни и национални турнири и до 1000 лв. за градски турнири. Посочените прагове ще могат да се надвишават само с допълнително решение на Общинския съвет.

 

И този проектоправилник е публикуван на сайта на общинска администрация за обществено обсъждане.