Съдът окончателно потвърди глобата на ТЕЦ – Бобов дол за замърсяването на реките Разметаница и Джерман

Санкцията е в размер на 3000 лв. и Кюстендилският административен съд отказа и да я отмени, и да я намали
Снимка: Уикипедия

 

Кюстендилският административен съд потвърди окончателно  санкцията, наложена на ТЕЦ „Бобов дол“ от Басейнова дирекция, за замърсяване на реките Разметаница и Джерман. Глобата е в  размер на 3000 лв. и касае установено нарушение през месец ноември миналата година. Тогава е извършена проверка след подаден сигнал на „зеления“ телефон на РИОСВ - Перник за наличие на замърсяване на река Джерман.

 

Проверен е участъка при моста на река Джерман между селата Усойка и Блажиево. Установено е, че водите на реката са замърсени, оцветени са в сиво и са мътни, а източник на замърсяването е бетонова шахта, от която се заустват отпадъчни води от клетка на „Черно езеро”, в което постъпват шламови води от производствената дейност на топлоцентралата. 

 

Инспекторите установили още, че в единия край на бетоновата шахта има отвор, на който е монтиран метален савак, като същият при проверката е отворен и водите, постъпващи в шахтата, посредством канал, се заустват в река Разметаница. Това място на заустване на отпадъчни води в река Разметаница не присъства в Комплексно разрешително, издадено на ТЕЦ „Бобов дол”ЕАД за ползването река Разметаница. Това представлява нарушение по Закона за водите.

 

Санкцията бе потвърдена от Районния съд в Дупница, а по обжалване от страна на нарушителя делото бе разгледано и в Кюстендилския административен съд.  

 

Според неговото окончателно решение наложеният размер на имуществената санкция е справедлив. Смекчаващо обстоятелство е извършването на нарушението за първи път, но има и утежняващо -  липсата на надлежно уведомяване на контролните органи за осъществяване на контрол върху дейността на дружеството. Освен това сведенията от двама свидетели сочат, че заустването на отпадъчните води в реката датира от преди аварията, тъй като сигналът по „зеления” телефон е подаден на 30.10.2017г. Това означава, че аварията в дружеството от 31.10.2017г. не е единствена причина за заустване на водите, така че противоправното действие е било налично от по-рано.

 

Следователно сама по себе си аварията не може да бъде извинително обстоятелство за поведението на дружеството, а от тук и за определяне на по-нисък размер на имуществената санкция. Размерът на санкцията от 3000лв. при минимален законов такъв от 2000лв. държи сметка за всички обстоятелства относно противоправния характер на деянието и поведението на дееца и се явява справедлив, пише в решението на Кюстендилския административен съд, което не подлежи на обжалване.