Множат се читалищата в Кюстендилска област

20 нови читалища са създадени през последните 5 години в Кюстенилска област. Членската им маса е 8 315 души, а дейността им е предимно в сферата на фолклорните песни и танци. Изключително слабо са застъпени музиката извън българското народното творчество и другите видове изкуства, става ясно от изследване на НСИ.
Читалищата редовно "спасяват" бедната културна програма по празници в Дупница. Снимка: Камертон (архив)

 

97 са действащите читалища в Кюстендилска област към 31.12.2017 г., сочи изследване на Националния статистически инстиут. От тях 26 (26.8%) са в градовете, а 71 (73.2%) в селата. В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата с 20, или 26.0%, съответно с 8 (44.4%) в градовете и с 12 (20.3%) в селата. Членовете на читалищата в областта са 8 315, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 2 339, или с 39.1% .

 

В 79 читалища, или 81.4% от всички, има действащи библиотеки; 51 читалища (52.6%) предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за потребители; 49 (50.5%) читалища разполагат със зала за представления.

 

В читалищата се сформират школи/групи/състави, чрез които би следвало да се  „задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място“. Най-многобройни са фолклорните певчески и танцови състави, а съответно и изявите на читалищата са предимно в сферата на народните песни и танци. Изключително слабо са застъпени музиката извън българското народното творчество, както и другите видове изкуства, става ясно от изследването на НСИ.  

 

Ето и конкретните резултати в цифри:

 

•        В категорията „музикално и певческо творчество“ общият брой на групите е 107, с 1 273 участници в тях са и 1 320 изяви през годината. Най-голям е броят на съставите по фолклорно пеене - 58, с 703 участници и 715 изяви;

•        Танцовите състави са 62 с общ брой на участниците 1 086 и 469 изяви. В тази категория най-много са съставите по български народни танци - 54, с 1 049 участници и 438 изяви;

•        Общият брой на клубовете и кръжоците е 86 с 1 074 участници в тях и 370 изяви. Функционират 5 театрални клубове, кръжоци по изобразително изкуство - 11, клубове по приложни изкуства - 9, 2 исторически и още 59 други клубове и кръжоци. На територията на област Кюстендил към читалищата има и 7 спортни школи със 77 участници и 21 изяви.

 

За постигане на целите на читалищната дейност  в областта, през 2017 г. са организирани общо 2 105 културни и творчески прояви. Най-голям е броят на организираните от читалищата празненства и фестивали - 843, следван от честванията на бележити дати и годишнини – 650.