Бизнесът няма интерес към общинска поръчка за над 200 хил. лв.

Една кюстендилска фирма кандидаства за санирането на бъдещото социално жилище в Дупница. За изграждането му обаче няма желаещи. Проектът е за над 200 хил. лв. и се финансира с европейски средства.
Снимка: Пресцентър на Община Дупница

 

Само един кандидат прояви частичен интерес към  обществената поръчка "Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на обекти в гр.Дупница - Преходно жилище и Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)" . Комисията с председател зам.-кмета по европейските проекти Красимир Георгиев е отворила днес документите на участника - "ГДС-Руен" ДЗЗД – Кюстендил. Фирмата е подала документи само за една от двете  позиции в поръчката  - въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на ЦСРИ с прогнозна стойност  59 894,59 лв без ДДС.

 

За другата позиция - изграждане на самото преходно жилище, кандидати няма, затова процедурата ще бъде прекратена. Изпълнителят ще бъде избран чрез друг от вариантите, предвидени в Закона за обществените поръчки, информират от пресцентъра на кметството.

 

Преходното жилище ще бъде с капацитет 8 души и е предназначено за младежи от 15 до 18 години. Прогнозната стойност  на проекта е  232 427,45 лв без ДДС, а максималният срок за реализацията е 240 дни. Жилището ще бъде изградено в района на бившите казарми. Средствата се осигуряват от оперативните програми на ЕС.