Беседа срещу агресията за децата от „Активно лято“

С беседа и ролеви игри под мотото „Приятелство и любов“ продължи днес програмата на „Активно лято 2018“. Заниманието, насочено срещу агресията, ръководиха експерти от Центъра за обществена подкрепа „За да има щастие в детските очи“.

Под ръководството на психолога Камелия Василиева и педагога Ани Кирилова се проведе днешното интерактивно занимание от програмата на „Активно лято“, насочено срещу агресията. Специалистите от Центъра за обществена подкрепа „За да има щастие в детските очи“ представиха пред децата лекция за същността на агресията, видовете агресия - физическа, вербална и индиректна, какво я отключва - семейството, приятелския кръг, анимационните филми и пр.

 

Учениците активно се включиха в беседата - отговаряха на зададените въпроси от лекторите, коментираха задълбочено случки, в които самите те са ставали свидетели на агресия в училище или са били обект на насилие. Децата споделиха своите знания за това какво е необходимо да се направи и с кого трябва да се говори, ако видят или усетят тормоз в дадена среда. Разказаха за обидните прякори, които се поставят на тях и на техни съученици, както и за начина, по който се чувстват, когато попадат в подобни ситуации. Всички те потвърдиха, че негативните случки, свързани с видовете насилие са чести и изразиха съгласие, че обществото има нужда от повече положителни действия и примери. Всички те не пропуснаха да си припомнят истории, в които са помагали на свои приятели, които са били тормозени, както и защо е необходимо да бъдат по-добри и толерантни спрямо околните.

 

Камелия Василиева и Ани Кирилова огранизираха интересна игра, при която децата се разделиха на два отбора. Те имаха задача да се подготвят и представят чрез актьорски техники положителни и отрицателни казуси. Идеята бе единият отбор да затрудни другия, като представи чрез движения определена ситуация, свързана с агресията или помощта. След това участниците обсъдиха изчерпателно своите роли.

 

Имаше и изненада – бой с вестници. Играта за разпускане отново налагаше разделение на два отбора, като всички участници не спряха да се забавляват. Накрая на интерактивното занимание те нарисуваха картини по желание.

 

В партерната зала на Общината „Активно лято“ продължи за учениците със шахмат за начинаещи. Председателят на ШК „Капабланка“ Георги Бедников представи историята на шаха, неговото развитие през вековете, кога са открити първите шахматни фигури на територията на България, както и откога се играе в нашата страна. Той допълни знанията на децата и за начините, по които играта се е видоизменила с времето, развитието й чрез интернет. Той разказа за световните и европейските шампиони на България при мъжете и жените, между които и неговата дъщеря Стефи Бедникова, правилата на шаха, подредбата на фигурите и техните позволени ходове.

 

Утре заниманията на „Активно лято“ продължават с демонстрация и тренировка по тенис на маса в Спортната зала.