Съдът: Наредбата за управление на общинските дружества с орязани мерки за публичност

Законът за общинската собственост задължава общините да създават и поддържат публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината. При приемането на Наредбата за управление на общинските дружества обаче управляващите в Дупница са преценили, че въпросните регистри няма да бъдат публични, а само за тяхно служебно ползване. Това става ясно от решение на Административния съд в Кюстендил, с което текстове от спорната Наредба са отменени като незаконосъобразни.
Снимка: Община Дупница

 

Административният съд в Кюстендил отмени като незаконосъобразни текстове от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества. Става въпрос за разпоредбите на чл.57, ал.3 и чл.58, ал.1, т.1-13 и ал.2, които нарушават текстове на Закона за общинската собственост, касаещи мерки за публичност. Законът задължава общините да създават и поддържат публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината. 

 

При приемането на местната наредба обаче управляващите в Дупница са решили, че въпросните регистри ще бъдат достъпни само за тяхно служебно ползване. Те са записали още, че образците на регистрите, редът за воденето и съхраняването им се определят от кмета на общината, а не с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, както е записано в Закона за общинската собственост. По този начин според съда управляващите ограничават публичността на тези регистри, „при положение че законодателят ясно и недвусмислено е регламентирал тази публичност, съобразявайки я и с целта на същата - пълен и неограничен достъп на гражданите, на всички държавни и недържавни структури и образувания, т.е. на обществото. Това е наложено от обстоятелството, че общината следва да управлява своето имущество в интерес на населението, в съответствие със закона и с грижата на добър стопанин - чл. 11, ал.1 от ЗОС, а публичността е и възможност за осъществяване на по-пълен контрол за спазване на закона“.

 

Същевременно Наредбата за управление на общинските дружества е гласувана, без да е спазено изискването за публикуването на проекта на интернет страницата на Община Дупница 14 дни преди обсъждането му в зала, става ясно още в съдебното решение. Както е известно, тези 14 дни се предоставят от законодателя с цел гражданите да се запознаят с готвените от властта решения и съответно заявяване на мнения и становища по проектите.

 

Делото е образувано по протест на Кюстендилската окръжна прокуратура. Държавните обвинители са установили закононарушението 10 години след приемането на оспорения нормативен акт през май 2008 г. в мандата на кмета Атанас Янев. Решението на съда може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

 

Спазването на законовите мерки за публичност не е от силните страни на местната власт и в този управленски мандат. Както е известно, Община Дупница от години е в дъното на класацията по прозрачност. Все пак трябва да отбележим, че отскоро започна обновяване на официалната интернет страница на общинската администрация, на която информацията се разширява. За съжаление, това става бавно и затова все още голяма част от информацията, която по закон трябва да бъде публична, все още липсва. Друга пък се публикува формално –  информацията е налична, но предоставена във вид, който е неясен за всички граждани, без доклад и обяснителни бележки.