Започна издирването на оцелелите паметници на културата

В актуалния списък на недвижимите културни ценности ще бъдат включени къщи от Чаршийската улица (настоящата „Николаевска“), които датират от 20-те години на миналия век и които са направили впечатление на експертите от културното министерство и Националния институт за недвижимо културно наследство.
Снимки: Камертон

 

Започна актуализацията на списъка с недвижими културни ценности в община Дупница,  съобщи директорът на Историческия музей Анелия Геренска. Припомняме, че иницитивата е на кметството по препоръка на експертите, които изготвят новия Общ устройствен план на общината, както и по повод възможностите, които се откриват за усвояване на европейско финансиране по целеви програми за опазване на културното и историческото наследство.

 

Във връзка с актуализирането на списъка с културни ценности е сформирана комисия, в която участват представители на Министерството на културата, Националния институт за недвижимо културно насредство, Историческия музей на Дупница и Община Дупница. Нейната цел е да изготви актуалния списък с културните ценности, който да бъде предаден впоследствие на експертна комисия, а тя от своя страна да даде окончателно становище за обявяването на обектите в списъка за паметници на културата от местно или национално значение.   

 

Координатор между местните експерти и експертите от културното иминистерство е арх. Милица Петрова, която е жител на нашия град. Членовете на комисията вече са имали една среща, на която са планирали работата си. Очаква се тя да продължи дълго, тъй като от една страна, броят на културните ценности е голям и от друта страна, издирването и проучването им е свързано с голям обем документални и исторически справки. Затова експертите са преценили да започнат работа с описа на около 10 приоритетни обекта, за които се смята, че са застрашени или са предвидени за включването им в европейски проекти.

 

На първо място това са Джамията и Часовниковата кула, които вече са паметници на културата, но от местно значение, а желанието на общинското ръководство  е да бъдат обявени за памемници от национално значение, за което имат потенциал. В списъка с приоритетните обекти са включени крепостта в местността „Кулата“, средновековната черква „Св. Спас“ в село Червен брег, храмовете, които са дело на майстор Миленко - „Св. Никола“ в Дупница, черквите в селата Тополница, Баланово и Крайници.

 

Приоритетно ще се работи още и по декларирането като паметник на културата и на сградата на ДНА в Дупница,   която е в стил "сецесион" и е построена в периода 1906-1910 година. В списъка ще бъдат включени сгради и от Чаршийската улица (днешната „Николаевска“) по инициатива на експертите от културното министерство, на които са им направили впечатление все още запазените къщи от 20-те години на миналия век.

 

 

Припомняме, че и всеки гражданин на община Дупница може да направи свое предложение за обекти, които да бъдат включени в актуалния списък на паметниците на културата. Директорът на Историческия музей Анелия Геренска подчерта, че гражданите могат да правят предложения и за собствени имоти. Това ще даде защитен статут на имотите им. За съжаление, законодателството все още е несъвършено в това отношение, тъй като на този етап не може да им бъде от финансова полза за реставрация. „Поддръжката на такива къщи е трудна и реставрацията изисква значителен финансов ресурс. Редно е законодателството да създаде условия за запазването им, защото много от собствениците са наясно с това, което притежават“, коментира Анелия Геренска. Гражданите могат да изпращат свои мотивирани предложения за сгради и терени, които да бъдат включени в актуалния списък на паметниците на културата,  на адрес: hmuseum_dtsa@mail.bg.

 

Както вече сме писали, в наличния в момента списък фигурират над 150 обекта, които обаче не са официално обявени за паметници на културата съгласно българското законодателство, а само са декларирани като такива. Това деклариране за една голяма част от тях пък се е случило още през 60-те години на миналия век, а оттогава, вече повече от 50 години,  не са правени постъпки за приключване на законовата процедура за установяване на юридическия им статут като културни ценности, което би гарантирало запазването им до днес.  Така  актуализацията на списъка е вече излишна за редица паметници на културата в Дупница и селата. Със сигурност в града отдавна ги няма Бабаковата къща, Шейтановата къща, Чуковата, Аазовата, Лаловата къщи. Последна, през 2012 година, бе разрушена Сапунджиевата къща. Още по темата можете да прочетете тук.