Санирането на 7 блока е по-важно от съществуването на Историческия музей?

Инвестиционната програма за градско възстановяване и развитие на Дупница, по която се усвояват над 18 млн. лв., предвижда 100% безвъзмездно финансиране за саниране на 7 жилищни блока. За финансирането на проекта за ремонт на Младежкия дом и преустройството му в Исторически музей обаче е заложен огромен кредит, който спъва осъществяването му. Нищо, че Историческият музей съществува още само по милостта на Министерството на културата.

 

И този 4-годишен управленски мандат вероятно ще се окаже недостатъчен, за да се осъществи ремонт на бившия Младежки дом и преустройството му в Исторически музей. Въпреки че от този проект зависи съществуването на музея като културна институция, Община Дупница е заложила спънка за осъществяването му. Припомняме, че проектът е включен в Инвестиционната програма за градско възстановяване и развитие, която се финансира от ОП „Региони в растеж“. Средствата, които са предвидени по програмата за Дупница са в размер на 18 405 545 лв. От тях безвъзмездни са 17 775 545 лв. Само 630 000 лв. от общата сума Община Дупница е предвидила да бъдат осигурени чрез заем и този заем е заложен за един единствен проект в Инвестиционната програма, а именно за проекта за ремонт на Младежкия дом и преустройството му в Исторически музей.

 

 

Тези 630 000 лв. представляват 30 % от стойността  на проекта, която е общо 2 100 000 лв. Тъй като ОП „Региони в растеж“ има сключен договор с държавния Фонд на фондовете, последният е единствената възможност, която Община Дупница може да ползва за кредитирането. Въпросният Фонд на фондовете обаче все още не е заработил. Той бе създаден още през 2015 година. Очакваше се да заработи през 2017 година, а последната информация в Община Дупница е, че това ще стане през декември тази година. Ако Фондът наистина „тръгне“ през декември, Общината може да кандидатства за кредита най-рано в началото на 2019 година, да изчака одобрение и ако го получи, едва тогава да внесе документи за кандидатстване за финансиране на проекта за Младежкия дом.  Положителното е, че ако се стигне дотам, е малко вероятно МРРБ да отказаже финансиране. Причината е, че средствата по ОП „Региони в растеж“ са предварително разпределени между общините и само голям гаф от страна на местната администрация би довел до отказ. След сключване на договора за финансиране пък започват процедурите за възлагане на обществените поръчки, които са изключително продължителни. Например договорът за финансиране на проекта „Интегриран градски транспорт“ бе сключен от кмета през месец май миналата година, а повече от година след това все още реалното му изпълнение не е започнало.

 

 

Ето защо най-вероятно и този управленски мандат ще се окаже недостатъчен за откриването на постоянна експозиция на Историческия музей. Вчера медиите получиха поредното патетично прессъобщение, което трябваше да ни възхити от подписването на договор от кмета Чимев за безвъзмездно финансиране на проект по „Региони в растеж“ за саниране на 7 блока.  Общинското ръководство е предпочело да заложи в Инвестиционната програма 100% безвъзмездно финансиране в размер на 2 500 000 лв. , за да санира безплатно жилищата на 174 домакинства, а за ремонта на Младежкия дом на обща стойност 2 100 000 лв.  е заложило огромен кредит, който се оказва спънка за осъществяването му. Някои от останалите проекти в Инвестиционната програма може би имат основание да се подредят по приоритет преди Историческия музей, но точно санирането на тези 7 блока - едва ли. Още повече че съществува и национална програма за безплатно саниране на жилища, която несправедливо плащат всички данъкоплатци и от която и Община Дупница активно се възползва.   

 

 

Припомняме, че Историческият музей в Дупница в момента съществува по милостта на Министерството на културата. Културната институция може всеки момент да бъде закрита, а фондът й да бъде предаден на музея в Кюстендил. Причината е, че няма задължителните по закон постоянна експозиция и условия за съхранение на ценностите. На Община Дупница бе връчено предписание за осигуряването им още през 2016 година със срок на изпълнение една година. Миналата година проверка констатира неизпълнение на предписанието, но от министерството се смилиха над дупнишкия музей. Това, че все още не е закрит е благодарение на уверенията на Община Дупница, че ще бъде осъществен прословутият проект за ремонт на Младежкия дом.

 

 

Този проект обаче не е сред спешните и дори не е сред приоритетните за местната власт. Неговият лош късмет всъщност датира още от мандата на предишния кмет Атанас Янев. Тогава бе планирано средства за финансирането му да се търсят от друга европейска програма, но до кандидатстване не се стигна. Изготвянето на  проектното предложение бе приключено в самия край на мандата на кмета Янев и бе бойкотирано. Пред медиите бе дадено нелепото обяснение, че заместник-кметът Даниела Ушатова попаднала в задръстване в София и изпуснала срока за внасянето му заради закъснение с 15 минути.

 

Забележете петната покрай стената. Те са причината за миризмата, която ви отблъсква всеки път, когато минавате покрай Историческия музей на Дупница. Това е пред самия му вход. Дали мизерниците биха били респектирани, ако сградата на Младежкия дом нямаше този изоставен и пустеещ вид? Вътре не ви показваме как изглежда, защото повечето от вас вероятно знаят каква е обстановката, но дали някой турист би влязъл, след като се изкачи по разбитите стълби и усети ароматите по тях?

 

Така, докато управляващите си правят дребни политически сметки, Младежкият дом ще тъне в мизерия и неприятни аромати, а музейните служители ще се изчервяват от срам пред своите посетители.