Миньор 2 години си чака обезщетението за съкращение от рудник „Бабино“

За забавянето на обезщетението на дружеството „Въгледобив Бобов дол“ е наложена глоба в размер на 3000 лв., а след обжалване на санкцията съдът в Дупница я потвърди
Снимка: flashnews.bg

 

Районният съд в Дупница потвърди наказателно постановление, наложено от Инспекцията по труда на „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД. С постановлението на дружеството е наложена санкция в размер на 3000 лв., заради това че не е спазило задължително предписание за изплащане на обезщетение за съкращение на миньор, работил в закрития рудник „Бабино“.

 

Обезщетението е в размер на 8 брутни работни заплати и е начислено по ведомостта на предприятието през април 2016 година. При проверката от Инспекцията по труда в края на октомври 2017 година съкратеният работник все още не е бил получил полагащите му се средства. Издадено е предписание на дружеството това да стане до края на 2017 г. През януари 2018 година е направена повторна проверка, която е установила, че задължителното предписание не е изпълнено. Следващия месец е издадено и наказателното постановление за налагане на глобата. „Въгледобив Бобов дол“ обжалва санкцията, но на първа съдебна инстанция тя е потвърдена. Решението на съда в Дупница може да се обжалва пред Административния съд в Кюстендил.

 

Това е поредната санкция за неспазване на трудовото законодателство, наложена от Инспекцията по труда в Кюстендил, на дружествата в Бобов дол, контролирани от Христо Ковачки. Най-често глобите са за забавяне на заплати и ваучери за храна.