НСИ: Расте броят на учениците в професионалните гимназии в областта

Емиграцията е най-честата причина за напускане на училище, констатира за поредна година националната статистика
ПГ "Акад. С. П. Корольов" - Дупница, снимка: Фейсбук

 

158 ученици са напуснали общообразователните училища в Кюстендилска област през изминалата учебна година, а от тях 153 още в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали поради заминаване в чужбина, следван от напусналите по семейни причини и на напусналите поради преместване (без потвърждение), съобщават от НСИ. Броят на учениците във всички видове общообразователни училища в областта за същия период е 8 900 хиляди. В сравнение с предходната учебна година броят им намалява с 478 ученици.

 

За сметка на това броят на децата избрали професионално обучение расте.  В професионалните гимназии миналата учебна година са учили 2 400 души, или 156 (7%) повече от предходната. В професионалното образование преобладават момчетата, които са 59.4% от общия брой на учениците в тази образователна степен. В същото време повечето учители са жени - 78.8% от общия брой на преподавателите.

 

При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите  „Стопански науки и администрация“ - 39.0%, следван от този на учениците в „Услуги за личността“ и „Технически науки и технически професии“, съответно 25.1 и 21.9%. В специалност „Информатика“ относителния дял на придобилите трета степен на професионална квалификация през 2017 г. е 13.4%.