С 4,6% е намалял броят на децата в детските градини в областта за година

За 4 години децата в детските градини в Кюстендилска област са намалели със 17%. В сравнение с предходната учебна година те са 4,6% по-малко. През последната една година е закрита една детска градина в областта, а в селата са останали само две самостоятелни детски градини, съобщават от НСИ.

 

В Кюстендилска област функционират 19 самостоятелни детски градини с директор, или с 1 по-малко в сравнение с предходната година, съобщиха от Статистическото бюро на НСИ в Кюстендил.  От тях 17 детски градини са в градовете на областта, а само две са в селата. Детски градини има и в други села, но те функционират като филиали към градските.

 

Броят на децата, записани в детските градини, за учебната 2017/2018 година е 3200, което е с 653, или със 17.1%  по-малко от броя им през учебната 2013/2014 година и с 4.6% по-малко в сравнение с предходната година.

 

Броят на местата в детските градини в област Кюстендил е 3500, като на 100 деца се падат 112 места. За страната като цяло на 100 деца се падат 106 места.

 

Обхватът на децата в това образователно ниво в областта за учебната 2017/2018 година е 81.1%, или с 2.6 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2016/2017 година.

 

Средният брой деца в една детска градина за областта е 167, като за  селата е значително по-голям - 219, а за градовете - 161. Детските групи са 135, от които 121 са целодневни и 14 - полудневни. Една група се формира средно от 24 деца, съответно - 24 в градовете и 19 в селата.