„Автомагистрали Хемус“ и „Меридиан“ ще кърпят дупките

Още няма график на ремонтнити дейности, затова не е ясно кои улици ще бъдат изкърпени.
Снимка: Камертон

 

Фирмите „Автомагистрали Хемус“ и „Меридиан“ са избрани от Община Дупница да изкърпят пътните настилки. Уличната рехабилитация в града ще извърши "Автомагистрали Хемус" АД срещу 188 388,50 лева без ДДС. Според комисията за възлагане на поръчката същата фирма е дала най-добра оферта и за ремонтите по селата -  74 173,13 лева. Междуградската улична мрежа ще бъде възложена на "Меридиан" ЕООД. Тяхната оферта е 82 240,76 лева. 

 

Няма жалби срещу избора на изпълнители, затова следващата седмица ще бъдат сключени договорите с тях, информират от пресцентъра на кметството.

 

От днес комисия от експерти в строителния отдел на Община Дупница започва изготвянето на окончателния списък на улиците, които ще бъдат изкърпени. След това съвместно с фирмите изпълнители ще бъде изготвен и работен график за рехабилитацията. Обществената поръчка включва и цялостно асфалтиране на две улици в града. Кои улици да бъдат изкърпени по селата ще преценяват кметовете и кметските наместници, уточняват от общинския пресцентър.

Междувременно Върховният административен съд окончателно е отхвърлил жалбата срещу една от обществените поръчки за дейности по проекта "Интегриран градски транспорт". Основно поръчката включва ремонт на участъци от няколко улици. След окончателното произнасяне на съда отново започва прием на оферти.