Трудови експерти агитираха младежи за работа

Снимка: Камертон

 

Екперти от Бюрото по труда в Дупница раздаваха информационни брошури на младежите в парк „Рила“ вчера. Там бе обособена специална шатра, където трудовите агенти предоставяха и консултации на изявилите интерес към дейността на  Дирекция „Бюро по труда“. Разяснена им бе ползата от регистрацията на трудовата борса и възможностите за работа и обучение, които предоставя, обясни директорът Наташа Илиева, която лично присъства на информационното мероприятие. То бе част от дейностите по проекта на Агенцията по заетостта „Готови за работа“. 

 

Неговата основната цел  е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Дирекциите „Бюро по труда”, както и да се подобрят възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация на пазара на труда.

 

Проектът включва дейности за идентифициране, информиране и мотивиране на активно поведение на пазара на труда на икономически неактивни младежи; провеждане на „ателиета за търсене на работа“ с максимална продължителност 5 дни; психологическо подпомагане; насочване към подходящи, съобразени с индивидуалния профил на лицата, мерки за обучение, образование и обучение. Част от проекта са и трудовите борси за срещи на активираните младежи с работодатели.

 

За тези дейности ще бъдат похарчени 10 млн. лв. Това е стойността на проекта за цялата страна и за целия срок на действие.