Само една фирма допусната до поръчката за подмяна на канала по 3 улици

Община Дупница отряза три от общо четирите фирми, кандидтстващи за обществената поръчка за подмяна на канала в участъци от три улици в Дупница. Поръчката е на стойност близо 800 000 лв.
Снимка: Пресцентър на Община Дупница

 

Само една ценова оферта е отворена на днешното заседание на комисията за избор на изпълнител за обществената поръчка “Подмяна на канализационна мрежа в отделни участъци по улици ”Венелин”, ул.”Георги Икономов” (бивша Бригадирска), ул.”Бузлуджа”. Същите участъци от улици ще бъдат благоустроени със средства по проекта "Интегриран градски транспорт", съобщават от пресцентъра на Община Дупница. 

 

Комисия с председател инж.Иван Бельов отвори ценовото предложение на ДЗЗД "ГХЛ-2018"-София, което е в размер на 794 788,96 лв. без ДДС. Прогнозната сума е в размер на 797 005,57 лева. Останалите трима кандидати “Галчев инженеринг” ЕООД, ДЗЗД “Мега Дей 2018 Дупница” и “Щрабаг” ЕАД, не са допуснати до втория етап на процедурата. Причините не се съобщават от пресцентъра на кметството. Комисията продължава работа по оценка на единствената оферта.