Никой не иска да ремонтира улиците „Кокиче“ и „Димчо Дебелянов“

Снимка: Камертон

 

Липсата на кандидати по две от обособените позиции в обществената поръчка за преасфалтиране на участъци от улици в Дупница наложи прекратяването на процедурата, съобщиха от пресцентъра на кметството. Нито една оферта не е подадена за ремонта на ул."Кокиче" и "Димчо Дебелянов", докато интересът към другите три позиции за основен ремонт на "Родопи", "Отовица" и в квартал „Южен“ е голям. Поради липсата на кандидати за посочените две улици, Община Дупница ще избере изпълнител чрез директно договаряне. В близките дни се очаква комисията да приключи работа по оценка на техническите оферти за другите три улици и ще обяви дата за отваряне на ценовите предложения.

 

От Община Дупница припомнят, че общата поръчка е на стойност 422 071,62 лева. Обхватът на улиците е - "Отовица" (320 метра) в участъка между "Мадара" и "Драгой Болярин" с прогнозна стойност 115 000 лв., ул."Родопи" (250 метра) от градинката до бившата ул."Бригадирска" на стойност 131 071,62 лв. ул. "Димчо Дебелянов" (250 метра) в участъка между "Евтим Трайчев" и ул. "Курт дере" на стойност 55 000 лв., ул. "Кокиче"(90 метра) с прогнозна стойност 34 000 лв. и улица в кв.Южен (200 метра) на стойност 87 000 лева. Поръчката включва цялостно преасфалтиране, изграждане на тротоари и другите съпътстващи дейности.