Над 2 000 души се изселиха от Кюстендилска област през 2017 г.

В чужбина са емигрирали 835 души, а други 1235 са избрали да живеят в други области на страната – предимно София и Благоевград. Над 50% от емигриралите в чужбина са жени и млади хора между 20 и 39 години.
Снимка: БНР

 

2070 души са се изселили от Кюстендилска област през 2017 година, сочат данни на Националния статистически институт. 1 235 жители на областта са избрали да живеят в други населени места на страната, а 835 души са емигрирали в чужбина. Всеки втори емигрант (58.9%) е на възраст 20 - 39 години. Най-младите емигранти (под 20 години) са 14.6%, а тези на 60 и повече навършени години - 7.3% от всички емигранти. 50.4% от емигриралите в чужбина са жени.

 

От изселващите се от област Кюстендил в други области на страната, най-голям брой са избрали областите София (столица) и Благоевград за свое ново местоживеене - съответно 611 и 259 лица. Това са и областите, от които идват най-много заселници в областта. Заселниците обаче са наполовина по-малко от изселниците. От област София (столица) са се преместили 543 души, от област Благоевград - 170 души, а от всички останали области на страната общо 367 лица са дошли да живеят в област Кюстендил през 2017 година.

 

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2017 г. 314 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Кюстендил.

 

През 2017 г. в преселванията между населените места в област Кюстендил са участвали 715 лица. От всички, които са променили своето обичайно местоживеене вътре в областта, 40.7% са мъже и 59.3% - жени. Относителният дял на преселилите се от селата в градовете (42.4%) е по-голям отколкото в обратното направление - „град - село“ (31.7%).


Ако тази статия ви е харесала, станете наши приятели във Фейсбук