5 фирми кандидатстват за ремонт на участъци от 5 улици в Дупница

Обществената поръчка е на стойност 422 071 лв.
Снимка: Камертон (архив)

 

Пет фирми кандидатстват за обществената поръчка за инженеринг на участъци от 5 улици в Дупница. Комисия с председател зам.-кмета по икономическите дейности Олга Китанова отвори документите на кандидатите в открито заседание днес.

 

Поръчката е на стойност 422 071,62 лева. Обособените позиции са 5 и включват проектиране, изграждане и авторски надзор. Обхватът на улиците е - "Отовица" (320 метра) в участъка между "Мадара" и "Драгой Болярин" с прогнозна стойност 115 000 лв. с ДДС, ул."Родопи" (250 метра) от градинката до бившата ул."Бригадирска" на стойност 131 071,62 лв. ул. "Димчо Дебелянов" (250 метра) в участъка между "Евтим Трайчев" и ул. "Курт дере" на стойност 55 000 лв., ул. "Кокиче"(90 метра) с прогнозна стойност 34 000 лв. и улица в кв.Южен (200 метра) на стойност 87 000 лева.Поръчката включва цялостно преасфалтиране, изграждане на тротоари и другите съпътстващи дейности. В момента по тези улици се извършва подмяна на водопреносната мрежа от служителите на ВиК-Дупница.

 

Фирмите, които кандидатстват по различните позиции са Обединение "Мегапроект-Дупница", ДЗЗД "АМХ Пътпроект Дупница", ДЗЗД "Нивел-ДГИнженеринг", "Меридиан" ЕООД и "ДЛВ" ЕООД. След проверката на документите им, ще бъде насрочено второ заседание, на което да бъдат отворени ценовите оферти.