Европа дава 1,4 млн. лв. на Дупница за интеграция на ромите

Мерките в проекта целят подобряване на здравния статус на малцинството, улесняване на достъпа му до образование и здравеопазване, заетост на ромската общност и подобряване на жизнената й среда
Снимка: КАМЕРТОН

 

Община Дупница спечели европейско финансиране за проект „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“. Стойността му е 1 466 230 лева, които ще бъдат предоставени по  програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Предвидените дейности в проекта са осигуряване на мобилен здравен кабинет, мобилен рентген, линейка, ремонт на детска градина „Таушаница“, изграждане на детска площадка в кв. „Каваклия“, фитнес площадка в кв. „Гиздова махала“, изнесени класни стаи в няколко дупнишки училища, набавяне на учебни пособия, технически пособия, оборудване на спортната зала към ОУ “Христаки Павлович“, обучения и др.

 

Сред целите на проекта са подобряване здравния статус на малцинството, улесняване на достъпа до образование, здравеопазване и заетост на ромската общност. Цели се и подобряване на жизнената им среда, тъй като основните проблеми са свързани с ранното отпадане от училище, ниско образование, липса на трудови навици, обясниха от пресцентъра на кметството.

 

Предстои подписване на договор за финансирането, което се очаква в срок до 20 дни. Веднага след това ще започне работа по проекта.