Община Дупница организира за Трети март конкурс за рецитация

Допускат се индивидални и групови изпълнения във всяка от възрастовите групи от I до XII клас, могат да участват училища и читалища
Снимка: КАМЕРТОН (архив)

 

Община Дупница обяви конкурс за рецитация на тема „На теб, Българийо свещена“, който се посвещава на 144 години от Освобождението на България от османско робство. Организатор е Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Конкурсът ще се проведе на 3 март от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Дупница.

 

Желаещите да участват трябва да подготвят по едно стихотворение от български автор на патриотична тема. Те ще бъдат разделени в следните възрастови групи: I-IV клас /индивидуални и групови изпълнения/, V-VІІ клас /индивидуални и групови изпълнения/ и VІІІ-ХІІ клас, също индивидуални и групови изпълнения. За индивидуалните изпълнения са предвидени до 5 минути, а за груповите - до 15 минути.

 

Критериите за оценка са: добра дикция, художественост на изпълнението, артистичност, оригиналност, емоционалност, подбор на репертоара и музикално оформление. Всяко училище и читалище имат право на до двама участници в категория индивидуално изпълнение и на едно групово изпълнение.

 

Необходимо е да бъде направена предварителна заявка за участие в конкурса. Заявките ще се приемат до 28 февруари 2022 година в Община Дупница.