Община Дупница с 1,1 млн. лв. ръст на приходите през 2021г.

Заместник-кметът Олга Китанова тълкува добрия финансов резултат на администрацията като положителна индикация за местната икономика
Снимка: КАМЕРТОН

 

1 140 000 лв. ръст на местните приходи отчита Община Дупница за 2021 година. Предходната година гражданите са внесли в общинската хазна  8 628 000 лв., а през миналата - 9 769 000 лв. Това е близо 99% от заложените приходи, съобщават от общинския пресцентър.

 

За първи път приходите от данък „МПС“ надхвърлят 2 млн. лв. Нараснали са и постъпленията от данъци за недвижими имоти и придобиване на собственост, както и от продажба на общински сгради и активи(с 500 000 лв.). Според заместник-кмета по икономическите дейности Олга Китанова това показва, че въпреки пандемичната обстановка икономическият живот в общината не е спирал. Китанова отчита още 30% ръст на  интереса към наемане на земеделски земи, което според нея е благоприятна индикация за развитието на земеделието в община Дупница.

 

Спад има в приходите от дивиденти, тъй като печалбата от общинското дружество „ГУМ – Дупница“ е намаляла значително и не е внесена в общинския бюджет.

 

6 892 251 лв. са събраните средства от местни данъци и такси. Сумата е с 600 000 лв. повече в сравнение с 2020 година. Със 100 000 лв. се е повишила събираемостта на такса „смет“ - от 2 368 124 лв. за 2020 година на 2 465 533 за 2021-ва. Патентният данък е в размер на 105 105 лв., туристическият - 11 868 лв., а таксата за отглеждане на куче е 3 760 лв. През миналата година от данъка за  придобиване на имущество в общинския бюджет са влезли 684 134 лв., което е с над 100 000 лв. повече в сравнение с предходната година.