Почитаме св. Сава – един от основателите на монашеството

Свети Сава Освещени, посветил живота си на монашеството, получава богато наследство, с което строи болници, манастири и страноприемници

 

Православната църква чества днес Свети Сава Освещени. Св. Сава (439-532) е преподобен по тип святост. Смятан е за един от основоположниците на монашеството. В християнската история манастирът му, наречен Великата Лавра, край Йерусалим играе важна роля в установяването на текстовете за богослужението във Византия и специално на Типика.

 

Свети Сава Освещени е роден в Кападокия през IV век. Още 18-годишен постъпил в манастир, където получил образование, обикнал монашеския живот и бил подстриган за монах. Желаейки да служи на Бога в по-усамотено място, се отправил за Йерусалим да се поклони на светите места и да посети палестинските пустинници. Там постъпва в манастир, където прекарва 20 години. Пожелал по-голямо усамотение и се поселил в една пещера. Там прекарвал дни и нощи в молитва и труд.

 

След много години живот в палестинската пустиня, Сава имал радостта да види майка си, която, след като овдовяла, се поселила в един женски манастир близо до Йерусалим. Като получил след нейната смърт богато наследство, Сава построил няколко манастира и болници, основал две страноприемници - една в Йерихон, а другата при пещерите, из които вече се оформила лаврата или големият манастир. В него се събрали много братя и йерусалимският патриарх поставил Сава за духовен ръководител на отшелническите обители. Умира на 94-годишна възраст в 533 г.