Половината от родителите в Дупница не са дали съгласие за тестване на децата им в училище

Според броя подадени декларации за съгласие присъствено обучение могат да започнат 26 от над 50 паралелки от първи до четвърти клас

 

26 паралелки от първи до четвърти клас в училищата в община Дупница са събрали от родителите необходимия брой декларации за съгласие за тестване на децата за ковид-19 като условие за връщането им в класните стаи. Това са около половината от над 50-те групи на най-малките ученици в общината, става ясно от справка, предоставена ни от пресцентъра на общинска администрация (виж таблицата по-долу). Според разпоредбите на Министерството на образованието и науката (МОН) присъственото обучение може да се възстанови в паралелките, в които 50% от децата имат позволението на родителите да бъдат тествани в училището.

 

Все още обаче не е ясно дали в училищата в община Дупница са създадени всички условия за връщане на учениците в класните стаи. Няма информация дали са създадени екипите, които ще извършват тестването и кой ще се включи в тях. С тази информация не разполагаха родителите и когато им бе предоставена декларацията за съгласие за тестване, въпреки това им бе поставен и едва ден-два срок за подписването на документа. Същевременно МОН позволява в екипите за тестване да бъдат включени педагогически, непедагогически персонал, родители, доброволци, медиатори и др., като това бе официално регламентирано в заповед. На практика всеки, който има зелен сертификат, може да тества децата в училищата, докато самите учители масово отказват да се включат в този процес.

 

Засега не са доставени и тестовете в учебните заведения. Заради множеството неясноти в момента и далите съгласие за тестване, и отказалите родители не са информирани как ще продължи учебния процес в паралелката на детето им.