Осем проекта спечелиха финансиране от общинския фонд за местни иницативи

Днес кметът Методи Чимев подписа договорите с одобрените кандидати
Снимка: Община Дупница

 

Осем проекта ще бъдат финансирани със средства от новосъздадения Фонд за подкрепа на местни инициативи към Община Дупница. Днес одобрените кандидати бяха поканени в Заседателната зала на Общинския съвет, за да подпишат договори с кмета Методи Чимев. Съгласно споразуменията те ще получат по 3000 лв. от общинския бюджет.

 

Три от проектите предвиждат облагородяване на междублокови пространства в ж.к. „Бистрица“ и кв. „Южен“. НЧ “Пробуда - 1926“, село Джерман ще ремонтира зала и детска площадка, ДГ ”Калина” ще изгради водовземно съоръжение за поливни нужди в двора си, ОУ ”Христо Ботев”, с. Самораново ще изгради зелена класна стая в двора си, ансамбълът на Воин Войнов ще купи 16 женски народни носии и НЧ ”Пробуда – 1927”, с.Самораново ще облагороди зелените площи в селото.

 

Пет от заявленията за финансиране са били отхвърлени. Мотивите не бяха съобщени.