Уволниха горски стражар, присвоил 9 200 лв. от такси за добив на дърва за огрев

Всички домакинства от с. Крайници, заплатили такса за самостоятелен добив на дърва за огрев от ДГС - Дупница” са получили дървата си, горският служител е в неизвестност, по случая е уведомена прокуратурата

 

Във връзка с публикация в регионален вестник от 14 септември 2021 г. със заглавие "Горски стражар от "ДГС Дупница" събра от жители на Крайници 10 000 лв. от позволителни за добив на дърва за огрев и отпраши в чужбина" Югозападното държавно предприятие прави следното уточнение:

 

Всички домакинства от с. Крайници, заплатили такса за самостоятелен добив на дърва за огрев от ДГС - Дупница, са получили дървата си. Те не са ощетени от действията на горския стражар Стефан Костадинов, тъй като сумите се събират непосредствено преди транспортирането на дървесината. Длъжностното лице не е отчело своевременно в касата на стопанството сумите от събраните такси за периода от 24-и август до 6-и септември 2021г. съгласно установения вътрешен ред в ДГС - Дупница. За това време са предоставени 150 пл. куб. метра дърва на обща стойност 9220,80 лв. с ДДС.

 

По повод констатираните нарушения на Стефан Костадинов е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”. Към настоящия момент той е в неизвестност, поради което от ръководството на ЮЗДП и „ДГС Дупница” са предприети спешни мерки за уведомяване на Районна прокуратура за образуване на досъдебно производство.

 

Във връзка с организацията по снабдяване на местното население с дърва за огрев директорът на „ДГС Дупница” е издал заповед, с която е определен реда, по който лицата, включени в предоставените от кметовете на населени места списъци, могат сами да си добият дърва.