Концептуална изложба на Георги Георгиев в Околийската къща

 

Творецът концептуалист Георги Георгиев подреди самостоятелна изложба в залата на Околийската къща в Дупница. Авторът показва два проекта - „BRAUEHEART-декаданс на ерзаца“ и „Есперанса“. Идеята и на двете творби е да изложат социални, политически и екзистенциални проблеми, свързани със съвремието в глобален, а в случая и в локален аспект.

 

Проектът „BRAUEHEART-декаданс на ерзаца“ се състои от две части. Първата част представлява 9 фотографии, показващи един работен момент на роми, събиращи скрап. Снимките са заснети от Геогри Георгиев в родния му град Дупница. Другата част от проекта представлява колаж от медийни публикации - части от криминални рубрики и полицейски сводки, части от европограми и части от речи на политици. „BRAUEHEART” е ерзац на модната линия Braveheart, която е инспирирана от филма „Смело сърце“ на Мел Гибсън.

 

 

Само един поглед по диагонала би бил достатъчен, за да се провиди, че не става дума само за показна и показана чрез фотографиите натуралистична „грозна“ действителност, а е очертан проблемът на интеграцията на ромските малцинства, част от който проблем са онези, чиято задача е да го решават - институции, евро- и всякакви други фондове и организации, политици, политически партии и т.н.“, обяснява концепцията си Георги Георгиев.

 

 

В проекта „Есперанса“ авторът използва като средство писменото слово. "Залагайки априори на „надеждата“ и „свободата“ в контекста на „цели на съществуването“, всъщност трасира пътя на безнадежността на едно маргинално общество, принудено или принудително доведено до състояние, живот и блянове на екзистенц-минимума", обяснява авторът. 

 

 

Изложбата ще остане в Околийската къща до 27-ми април.

 


Ако тази статия ви е харесала, станете наши приятели във Фейсбук