Нов младши съдия започва работа в Окръжен съд – Кюстендил

Мария Танева е назначена от ВСС след спечелен конкурс за длъжността
Снимка: Окръжен съд - Кюстендил

 

Мария Танева встъпи в длъжност като младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил, съобщиха от съдебния пресцентър. Тя е назначена с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 27.07.2021 година, след като е спечелила конкурс и е преминала обучение в Националния институт на правосъдието.

 

Мария Танева е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“. Има две годишен стаж в програмата Fulbright, в Софийски районен съд и Софийски градски съд. Работила е като юрисконсулт в Дирекция „Съдебна защита“ на Министерство на финансите.