11 работни места за учители обяви Бюрото по труда в Дупница

Вакантните позиции са в ПГ „Христо Ботев“, ОУ „Неофит Рилски“, ПГХВХТ в Дупница и ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници

 

11 свободни работни места за учители обяви Бюрото по труда в Дупница. Търсят се преподаватели по математика и ИТ, математика и физика (2 бр.), математика, физика и химия, руски език и БЕЛ, биология и микробиология, английски език, френски език, физическо и ИТ. Училищата, които са обявили свободните места, са ОУ „Неофит Рилски“, ПГ „Христо Ботев“ и ПГ по хранително-вкусови и химични технологии в Дупница. Една от позициите е в училището в Крайници. На кандидатите се предлага сключване на временен договор или временен договор, обвързан с изпитателен срок.

 

Това са и единствените свободни работни места за висшисти, обявени в Бюрото по труда в Дупница. Има и още две вакантни позиции - за търговски директор и за главен счетоводител, но те се намират в област Русе. За специалисти със средно и по-ниско образование в момента са обявени 161 места. Работодателите са предимно в сферите на услугите, туризма, шивашката и обувната промишленост.