Екоминистърът: ТЕЦ „Бобов дол“ замърсява въздуха, спира се временно за ремонт

Шефът на топлоцентралата Любомир Спасов: Това застрашава енергийната сигурност на страната и ще доведе до увеличение на цената на тока

 

От 10 дни в района на ТЕЦ „Бобов дол“ в село Големо село е монтирана автоматична станция, която регистрира замърсяване на въздуха в околията. Това заяви служебният министър на околната среда и водите Асен Личев по време на днешното заседание на Народното събрание в отговор на въпрос от страна на депутата от Демократична България и съпредседател на Зелено движение Владислав Панев във връзка с наложена от РИОСВ – София принудителна административна мярка (ПАМ) за временно спиране на производствената дейност на ТЕЦ „Бобов дол“ заради проблеми със системата за пречистване на топлоцентралата. В момента, каквото и да гори ТЕЦ „Бобов дол“, газовете не минават през пречиствателните съоръжения, а отиват навън, обясни в изказването си министър Личев. Става въпрос за необходимост от уплътняване на газоходите на котли с номера 1 и 2 и отстраняване на пропуски от корпуса на изпускащото устройство на СОИ 1. ПАМ е обжалвана пред Административния съд в Кюстендил, който се произнася в полза на РИОСВ – София.   

 

Същевременно изпълнителният директор на топлоцентралата Любомир Спасов разпространи отворено писмо, в което заявява, че принудителната мярка ще доведе до увеличение на цената на електроенергията и ще застраши енергийната сигурност на страната. Писмото е адресирано до президента Румен Радев, служебния министър-председател Стефан Янев, министрите на енергетиката и на околната среда Андрей Живков и Асен Личев, до работодателски и синдикални организации и др. институции. Любомир Спасов определя принудителната административна мярка като незаконосъобразна и съзира у нея „корупционна умисъл“. Според министър Асен Личев тези твърдения са спекулация. От трибуната на Народното събрание той заяви:   „...никой не може да ме пречупи да престъпя конституционното право на всеки гражданин на здравословна околна среда“.

 

По-долу публикуваме отвореното писмо на Любомир Спасов, както и отговора на Асен Личев в парламента.

 

Отворено писмо, подписано от инж. Любомир Спасов – изпълнителен директор на ТЕЦ „Бобов дол“:

 

 Уважаеми госпожи и господа,

       

Обръщаме се към Вас от името на ръководството на „ТЕЦ Бобов дол” АД и неговите над 850 служители, за да направим Ваше достояние следния случай, който може да доведе до значителен дефицит на електрическа енергия в страната и да постави пред нови изпитания българската енергийна система и  сигурност.

 

           При проверка от РИОСВ – София на 29.07.2021г. на „ТЕЦ Бобов дол“ АД е издадено предписание със срок за изпълнение до 30.08.2021г. за уплътняване на газоходите на котли с номера 1 и 2 и отстраняване на пропуски от корпуса на изпускащото устройство на СОИ 1. На 17.08.2021г. отново РИОСВ-София депозираха в нашето деловодство ПАМ РД-03/16.08.2021г. за спиране на котли 1 и 2, заповед, която бе обжалвана от нас.

          

           На 23.08.2021г. в писмо с наш изх.№ РД-01-1950/23.08.21г. до РИОСВ-София ги информирахме за предсрочно изпълнение на предписанията отразени в гореописаните протоколи и ПАМ.

 

            Днес, 24.08.2021  при инициирана от „ТЕЦ Бобов дол“ АД проверка с искане РИОСВ – София да са уверени, че всички предписания са напълно изпълнени, въпреки констатациите от контролния орган, че всичко е изпълнено и отстранено, отново се настоява от представителите на институцията, след проведен телефонен разговор с ръководството от МОСВ и дадени инструкции по телефона, котли с номера 1 и 2 да бъдат запечатани.

 

         Във връзка с гореизложеното Ви съобщаваме, че действията, предприети от страна на РИОСВ-София спрямо нас, са грубо нарушение на собствените им предписания и незачитане на посочените от тях срокове, което силно навежда на мисълта, че в това си искане има и друг, нездрав, корупционен умисъл.

 

Неплануваното спиране на котлоагрегати в централата ще доведе до извеждането на 250мВт от енергийната система и закупуването им от сегмент „Ден напред“ на БНЕБ. Сумарният ефект от 500 мВт/ч ще доведе до сериозно покачване на цените на електроенергията. Този шок ще бъде поет, както от българския бизнес, така и от българските граждани.

 

XXX

 

Асен Личев – служебен министър на околната среда и водите:  

 

Още през 2018-та се попълва директивата, която касае чистотата на въздуха. Там се въвежда едно намаление на емисиите на серен диоксид с 0,6%. Всички оператори на големи горивни инсталации са предупредени, че на 17 август 2021 година изтича срока за привеждането им в съответствие, и са предупредени много отдавна. Първо, въпросът, който ми задавате на мене би трябвало да бъде отнесен към Министерството на енергетиката, към КЕВР, към собственика на ТЕЦ „Бобов дол“. Защото аз питам, КЕВР как е утвърждавал цената на тока и парното на ТЕЦ „Бобов дол“, когато те не предоставят услуга с необходимото качество. А за мен услуга с необходимото качество не е само количеството, но й качество, т.е., тя да бъде предоставена на потребителя при спазване на всички екологични изисквания. В контекста на това, извадих късата клечка да бъда министър, когато дойде срока 17 август 2021 г., при който ЕК ще ни удари мандалото и то е свързано с т. нар. дерогации. Значи, всички останали горивни инсталации, с изключение софийските ТЕЦ-ове, ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Брикел“, са съмнителни. Но При ТЕЦ „Бобов дол“ не е само там причината. Аз не съм за съжаление инженер по промишлено и гражданско строителство, но тук има много депутати, които владеят тази терминология, но ще ви кажа много просто: какво е толкова сложно било от 2018г. до сега просто да се сменят дупките в газодупките, така са ми казали, че са. При което, при горенето на каквото и да е, газовете не преминават през пречиствателните съоръжения, а отиват навън. Ние сме поставили автоматична станция, която стои там от 10 дена. Непрекъснато се регистрира замърсяване на въздуха за всичките околии. При това на 13 април 2021 година РИОСВ е отишъл и им е дал предписание за ремонт. Имаме писмо от управителя на ТЕЦ Бобов дол, че до той се ангажира до 14 да представи план за възстановителните работи. Такова нещо не се е случило, затова те отиват, констатират, че нищо не е направено и издават ПАМ. Тази мярка е обжалвана още същия ден в КАС и КАС отсъжда в полза на РИОСВ София. И тука започват големите спекулации – как ще стане национална трагедия, ако се изключат тези мощности, защото, за да се направи ремонта на комина, мощностите трябва да бъдат изключени за няколко дни или часа. И се започва – как ще се повиши цената на тока, как ще изпадне в колапс националната енергийна система...И веднага задавам  контравъпроси: къде е евтиният ток, който се изнася от АЕЦ – Козлодуй, той не може ли да запълни временно тази дупка, къде са тези 400 млн. куб. м, които отпуснахме на НЕК от язовирите, за да балансират системата по време на най-големите горещини, те не запълват ли временно тая дупка, след като времето се захлади до края на август, къде са парите, които ДКВР трябва да е преценил, че са дадени за околна среда, когато утвърждава цената на тока и на парното от ТЕЦ Бобов дол? Все въпроси, на които няма отговор. Единствения отговор, който аз ще ви дам, е, че докато аз съм служебен министър никой не може да ме пречупи да престъпя конституционното право на всеки гражданин на здравословна околна среда.