Институциите обсъдиха тежката пожарна обстановка в Кюстендилска област

На среща при областния управител е докладвана настоящата ситуация и са дискутирани мерки за справяне

 

Заседание във връзка с противопожарната обстановка в Кюстендилска област проведоха областният управител инж. Александър Пандурски, представители на общини и различни регионални институции. „Обстановката продължава да бъде сложна, затова координацията между институциите, контролът, оповестяването и предотвратяването на възникване на пожари е от първостепенно значение“, заяви инж. Пандурски. Той изказа своите благодарност към хората, които се борят с огъня на терен – пожарникари, горски служители, доброволни формирования, и обърна внимание на превантивните действия – популяризиране на издадените заповеди на кметове и РДСПБЗН чрез институции и медии. Ще бъдат засилени и проверките за изпълнение на разпорежданията, свързани с осигуряване на пожарната безопасност.

 

По време на заседанието последни данни за противопожарната обстановка в областта представи комисар Светослав Георгиев, директор на РДПБЗН - Кюстендил. Комисар Георгиев сподели, че са изготвени планове за дейността на регионалната дирекция за осигуряване на пожарната безопасност при прибиране на селскостопанската продукция за 2021 г., изготвени са съвместни планове и графици с РДГ и ОД „Земеделие“ за извършване на проверки за осигуряване на пожарната безопасност при прибирането на селскостопанската продукция. Проверки се извършват ежедневно от служители на районните служби за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в земеделските земи. Проведени са срещи с участието на земеделски производители, кметове на населени места и други юридически и физически лица, ангажирани с жътвената кампания. Провеждат се инструктажи на лица, извършващи дейности в земеделските земи. Изискани са протоколи от „ЕСО“ ЕАД за извършена проверка на въздушните електропроводи за високо и средно напрежение, пресичащи посеви и житни култури, за допустимия провес на проводниците. Изискано е становище от „Булгартрансгаз“ АД за предприети мерки по осигуряване на техническото състояние на газопроводи, преминаващи под площи и протокол за проверка на техническото състояние на същите, съгласуван с ползвателите на земеделските земи.

 

По отношение на превантивната дейност са предприети действия съвместно с ОД на МВР – има организация за извършване на ежедневни проверки по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност. При установяване на лица, палещи стърнища, ще бъдат предприети съответните мерки.

 

В дискусията се включи и старши комисар Пламен Стоилов - директор на ОД на МВР - Кюстендил, с информация за причините за част от пожарите. „Превантивната дейност е в ръцете на всички компетентни лица: кметове и кметски наместници, представители на различните институции, на самите граждани – при тази сложна обстановка всички трябва да са отговорни и внимателни“, отбеляза старши комисар Стоилов.

 

Йордан Домозетов – директор на ОД „Земеделие“, се включи в дискусията с информация за актуалните заповеди на Министъра на земеделието, храните и горите, касаещи превантивната дейност и забраната за косене на трева и машинното почистване на земеделски земи от стопаните.

 

По време на заседанието стана ясно, че ежедневният бюлетин за оперативната обстановка в област Кюстендил ще допълва този на РДСПБЗН с данните от общините, ВиК дружествата, ЕСО и ЧЕЗ, РЗИ, РИОСВ, Басейнова дирекция и т. н. Очаква се съдействие при гасене на пожари да оказват и дърводобивни фирми – с механизация, техника; ловни дружинки – в района за ловуване; формирования от резервисти – военен отчет; доброволни формирования към общините; гасачески групи. В хода на разговорите бе дадена и идея да се създаде видеонаблюдение чрез камери, за да се реагира по-своевременно при пожари /да се поставят камери на кулите връх Виден, Връшник, Локвата, пътя за Самоковището над Бистрица/.

 

Междувременно от ОД на МВР съобщиха, че е ликвидиран пожарът в с. Чудинци, който възникна на 5 август. Той се разви върху 2630 дка горски и селскостопански фонд, унищожени са 920 дка горски насаждения. В този пожар изгоряха в края на миналата седмица 6 необитаеми къщи и 2 селскостопански постройки. В района на пожара остават да дежурят 2 екипа – от РСПБЗН и Горското стопанство.

 

Продължава гасенето на пожара, който възникна снощи в землището на с. Фролош, на място работят 4 екипа от районните служби ПБЗН, 5 екипа на горските стопанства, 8 доброволци от община Кочериново и 15 човека местно население.